ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/97 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ayhan Şişmanoğlu ile İlhan Yılmaz
Duruşma Tarihi
:
18.09.2018 09:15

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.

ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/97 Esas
Davacı Ayha Elektrik Ayd. İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. Tarafından davalılar Ayhan Şişmanoğlu ile İlhan Yılmaz hakkında mahkememizde açılan tasarrufun iptali davasında verilen ara karar gereğince;
Rize İli, Fındıklı İlçesi, Sümer Mah. Nüfusuna kayıtlı Ali ve Ayşe oğlu Ayhan Şişmanoğlu; Mahkememizce sistemde bulunan son adresinize davetiye çıkarılmış olup, tebligatların iadegeldiği, ayrıca mahkememizin 26/10/2017 tarihli celsesindeadresinizin bulunmadığını beyan etmeniz nedeniyle taraınıza tebligat yapılamamıştır.Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememiz dosyası ile birleşen Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/ 226 Esas sayılı dosyasına ilişkin dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir
Davalı Ayhan Şişmanoğlu'na dava dilekçesi ( birleşen Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/ 226 Esas sayılı dosyasında davacı dava dilekçesinde özetle; davacı şirket tarafından davalı Ayhan aleyhine Alanya 3. İcra Müdürlüğünün 2016/8189 Esas, Alanya 2. İcra Müdürlüğünün 2016/9252 Esas ve 2016/5935 Esas sayılı dosyalarıyla icra takibi başlatıldığını, söz konusu dosyalardan borçlunun araçlarına haciz konulduğunu fakat takdiyatlarına bakıldığı zaman araçların üzerinde onlarca haciz olduğu ve araçların satılması halinde dahi dosya borçlarının karşılanamayacağının aşikar olduğunu, borçlunun daha önce üzerine kayıtlı Rize ili Fındıklı ilçesi Sümer Mahallesi 182 ada 6 parsel, 308 ada 3 parsel ve 308 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazlarının tamamını aynı gün arkadaşı olandavalı İlhan Yılmaz'a gerçek değerinin çok çok altında bedeller ile devrettiğini, yapılan bu işlemin muvazaalı, kötü niyetli ve mal kaçırmaya yönelik olduğunu belirterek tasarrufların iptali ile İİK 277. maddesi uyarınca Alanya 3. İcra Müdürlüğünün 2016/8189 Esas, Alanya 2. İcra Müdürlüğünün 2016/9252 Esas ve 2016/5935 Esas sayılı dosyalarındaki alacakla ve ferileri yönünden cebri icra yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir) ve 6100 S.K. 127, 129, 194, 195 ve 324 md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, ve delil avansını yatırması gerektiği ve davanın duruşma tarihinin 18/09/2018 günü saat: 09:15'de olduğu İHTAR olunur. İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ yapılmış sayılacaktır.16/05/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR