İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00812568
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 27.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dosya Numarası
:
2017/907 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MÜMİN KARACA
Duruşma Tarihi
:
27.09.2018 14:25

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2017/907 Esas

Davacı : ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davalı : 1- MEHMET CAN DİRİ
2- SERVET SİNAN TÜFEKÇİ
3- MÜMİN KARACA
4-PAŞA DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davacı Öngör Grup Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.vekili tarafından davalılar Mehmet Can DİRİ, Servet Sinan TÜFEKÇİ, Mümin KARACA ve Paşa Dekorasyon inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açılan alacak davasında;
Aşağıda isim ve adresi yazılı davalıya dava açıldığını bildirir meşhruhatlı davetiye bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırma sonucu davalının adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalının HMK 27 ve 122. maddeleri gereğince tebliğ olunur.
Davacı vekili dava dilekçesinde; vekiledeni şirket ile davalı şirket arasındadüzenlenen iş sözleşmesi nedeniyle davalı şirketin diğer davalı Karaca Finans Mumin Karaca’nın vekiledeni şirketefatura kestiğini, vekiledeni şirketin debu faturalara karşılık iade faturaları kestiğini, vekiledeni şirketin , davalı şirketin alacaklı olarak gözüktüğü herbiri 55.000-TL bedelli,15/08/2017 keşide tarihli Şekerbank 1009284 seri n, 21/08/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445266 seri n, 24/08/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445268 seri n, 29/08/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445270 seri n, 05/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445272 seri n, 12/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445274 seri n, 15/09/2017 keşide tarihli Şekerbank 1009285 seri n, 19/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445267 seri n, 22/09/2017 keşide tarihliGaranti Bankası 445269 seri n, 26/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445271 seri n, 29/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445273 seri n. ve 02/10/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445275 seri n. 12 adet çek verdiğini, ayrıca ilk 7 çekin teminatını teşkil etmek üzere A 4 üzerine basılı üst tarafında “Aşağıdaki Senet Aşağıdaki çek listesinde çeklere teminat olarak alınmış olup,çeklerin birisi ödenmediğinde veya firmanın başka bir yerde de karşılıksız çeki olma durumunda ödemede tekrar olmamak üzere kalan tüm borçlar için çeklerin günü beklenmeden işleme koyulabilir “ ibaresi bulunan ve alt kısmında yukarıda dökümü yazılı ilk 7 çekin dökümü yapılan 385,000-TL.sı tutarında teminat senedi verildiğini, yapılan anlaşma neticesinde vekiledeni şirkete farklı kişilerden toplam 360,220,00-TL ödeme gönderildiğini, bunun karşılığında vekiledeni şirketin belirtildiği üzere 7 adet çeki zamanında ödediğini, ancak 19/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445267 seri numaralı 55,000,00 TL değerindeki çekin davalı şirket tarafından cirolanarak Optima Faktoring A.Ş. ye verildiğini, bu şirketin de çeki takasa koyduğunu,vekiledeni şirketin piyasadaki prestijinin bozulmaması adına söz konusu çeki mecburen ödediğini, bu çek harici, anlaşmaya göre 4 adet çekin daha ödenmek üzere ibraz edileceği kuvvetle muhtemel olması nedeni ile herbiri 55.000-TL bedelli 22/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445269 seri nolu, 26/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445271 seri nolu, 29/09/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445273 seri nolu ve 02/10/2017 keşide tarihli Garanti Bankası 445275 seri nolu çeklerinmuhtelif faktoring şirketlerince ibraz edilmesi nedeniyleödemek mecburiyetinde kalındığını ve bu çekler için İsparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/601 E. Sayılı dava açıldığını, yine anlaşma hilafına ve senet üzerinde yazılı bulunan ibare kesilmek ve senet altında dökümü yazılı çeklerin listesini gösteren metin kesilmek , senette ödeme günü doldurulmak ve düzenleme tarihi de doldurulmak sureti ile herhangi bir protesto dahî yaptırılmadan senet hakkındaihtiyati haciz kararı alınarak İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2017/30023 E. Sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini ve haciz ve muhafaza tehdidi altında 436.387.-TL.si ödenmek zorunda kalındığını, vekiledeninin kendisine ödenen 360.220.TLmeblağ karşılığında davalılara 1.096.387.- TL yiödemek sureti ile mağdur edildiğini beyanla , davalılardan Servet Sinan Tüfekçi yönünden436.387.-TL nin diğer davalılar yönünden 491.387.-TL nin müştereken ve müteselsilen , dava tarihinden itibaren işleyecek ticari hesaplara uygulanan avans faizi üzerinden faizi İle birlikte tahsil olunarak vekiledenine ödenmesine, davalıların dava değeri tutarında menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesi talepli davasına tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126-127 ve 129. maddelerine uygun şekilde bildirebileceğiniz ayrıca ön inceleme duruşması aşağıda belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. HMK 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatı olmadan iddia/ savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilan olunur.
DAVALI MÜMİN KARACA : Oruç Reis Mah.Koza Plaza A Blok K:11 No:42 Esenler/İSTANBUL
DURUŞMA GÜN/SAATİ : 27/09/2018-14:25

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR