GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00792102
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 22.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/414 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SAKARYA GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Akenerji Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti.)
Duruşma Tarihi
:
16.05.2018 11:55

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C.

GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2016/414 Esas
Davacı SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. vekili tarafından davalı SAKARYA GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Akenerji Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti.) aleyhine açılan İtirazın İptali davasında;davacı vekilinin dava dilekçesinde; davalının, davacı şirketten mal alımları sebebiyle 12.113,88 TL fatura borcunun bulunduğunu, bu borcun ödenmemesi nedeniyle davacı şirket tarafından Gebze İcra Müdürlüğünün 2014/6593 esas sayılı dosyası ile ilamsız takip başlatıldığını, davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine dosyanın yetkili İcra Müdürlüğü'ne gönderilerek 2015/281 esasına kaydedildiğini, davalı tarafça ödeme emrine itiraz edilmekle icra takibinin durduğunu,itirazın reddine, takibin devamına, davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı SAKARYA GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Akenerji Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti.)'in adres araştırmasına rağmen adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle; dava dilekçesinin,“ Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren H.M.K'nun 129. maddesindeki bütün unsurları içeren ve dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarınızı ve bu savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları içeren dilekçenizi, karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte iki haftalık süre içerisinde Mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. ( HMK. 122, 126, 127, 128, 129. ve 131. Mad. ) “ihtarını içerir davetiye ile,
Ön inceleme ve tahkikat duruşmasına ilişkin ihtarlı davetiye yazısı olan; "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, 06/08/2015tarihinde yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 201/2. maddesi uyarınca ön incelemeduruşması tamamlanıp gerekli kararlar verildikten sonra, aynı duruşmada tahkikat duruşmasına geçilerek gerekli kararların verileceği,bunedenle HMK. 147/1 ve 2. Maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte öninceleme ve ardından yapılacak tahkikat duruşmasına geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınıztakdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği , HMK. 150/2 maddesi uyarınca, duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunuzda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur. ” ihtarını içerir davetiyenin, kendisine tebliğ edilememesi nedeniyleTebliğat Kanununun hükümleri gereğincegazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Adı geçenin açılan davaya ilan tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde beyanda bulunması, duruşma günü olan 16/05/2018 SAAT 11:55 de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi taktirde DAVA DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLEN VAKIALARIN TAMAMINI İNKAR ETMİŞ SAYILACAĞINIZ VE YARGILAMAYA YOKLUĞUNDA DEVAM EDİLECEĞİ VE HÜKÜM VERİLECEĞİHUSUSU İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR