KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00785879
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Semt-Mahalle : YILDIRIM BEYAZIT MAH. / KILIÇASLAN
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 11.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SÖZ 12.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Dosya Numarası
:
2018/132 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Hak sahipleri
Duruşma Tarihi
:
22.05.2018 11:40

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAYSERİ 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI:
ESAS NO: 2018/132

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 3226 ada 74 parselde kayıtlı 323,37 m² yüzölçümlü Bahçeli Kargir Ev vasfındaki taşınmazın tamamının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni' nin 27/12/2017 tarih ve 2017/2352 sayılı kararı ile taşınmaz üzerinde bulunan evler, bu evlere ait müştemilatlar, bahçe duvarları ve ağaçların enkaz kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın tahliyesi için mahkememize 2018/132 esas sayılı dosya ile dava açılmıştır.
Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde idari yargıya iptal davası açılmadığı takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleştirileceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltilebileceği, iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası Yenisanayi Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu;
Hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı 22/05/2018 günü saat 11:40'da mahkememizde hazır bulunmaları, beyanda bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yokluklarında duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR