SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/158 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri
Duruşma Tarihi
:
13.09.2018 08:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAMSUN
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/158 Esas 21/03/2018
İLAN
SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DEN
Davacı , NEBAHAT DEMİRAY ile Davalı , CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında; davalının maliki bulunduğu önceki tapusuz olan Samsun ili, Canik ilçesi, Toygar Köyü 126 ada 1 numaralı parselin kadastro çalışmaları sırasında ekli krokide D harfi ile gösterilen kısmın çok uzun yıllardır kullanıldığı, zeminde yol olarak kullanılan kısmın A harfi ile gösterilen kısım olduğu iddialarıyla ekli krokide D harfi ile gösterilen 370,01metrekarelik kısmın kendisine ait Samsun ili, Canik ilçesi, Toygar Köyü 126 ada 1 numaralı parsele eklenmesinintalep edildiği, duruşmasının 13/09/2018 tarihine ertelenmiş olduğu , son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde müdahil olanların mahkemeye başvurması gerektiği ilan olunur.
Ek: Harita Mühendisi bilirkişi raporuna göre kroki

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
İlan Görselleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR