ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00708889
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 25.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/276 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Erol ÇIĞTAY
Duruşma Tarihi
:
01.03.2018 09:45

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2015/276 Esas

Mahkememizde görülmekte olan müteveffa; Yusuf ve Fatma Hayriye'den olma 03/04/1927 doğumlu, 17/12/2013 tarihinde vefat eden Habibe KURTİŞ'e ait vasiyetnamenin açılması davasında verilen ara karar gereğince; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ragıptüzün Mahallesi, nüfusuna kayıtlımüteveffa Habibe KURTİŞ'in sağlığında iki adet vasiyetname düzenlendiği, ilk vasiyetname Yenimahalle/Ankara 1. Noterliğinde düzenlettirilen 14/06/2013 gün ve 15606 nolu Düzenleme Şeklinde Vasiyetname başlıklı vasiyetnamede (özetle; sahibi bulunduğum Balıkesir İli, Gömeç İlçesi, Karaağaç Köyü, Karatepe mevkiinde bulunan 109 ada, 39 parsel (eski 25 ada, 1 parsel) numarasında kayıtlı bulunan 119 m2yüzölçümlü konut vasfındaki gayrimenkuldeki bana ait 1/2 hissemin tamamının ve T.C. Mülki sınırları dahilinde bulunan gerek resmi gerek özel bilimum banka merkez veya şubelerindeki gerek döviz gerek türk lirası cinsindeki vadeli vadesiz her türlü para hesaplarımdaki paralarımın tamamının ana para ve faizleri ile birlikte ölümden sonra Mustafa ŞAFAK ile Nergis oğlu 24/09/1989 doğumlu T.C. No ********** olan, Anıl ALTINDAĞ'a kalmasını, ölümünden sonra kendisine bıraktığımı vasiyet ediyorum. Bu kararımı hiçbir maddi ve manevi baskı altında kalmadan serbest hür irademle veriyorum) şeklindeki vasiyet ettiği, ikinci vasiyetname Yenimahalle/Ankara 1. Noterliğinin 12/06/2013 tarih ve 15352 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetnameden dönme başlıklı vasiyetnamede (özetle; Burhaniye 1. Noterliğinden 16/10/2011 tarih ve 5549 yevmiye numaralı olarak düzenlettiğim vasiyetimden gördüğüm lüzum üzerine dönüyorum (rücu ediyor) ve bu vasiyetin artık hükümsüz olduğunu beyan ediyorum.) şeklinde vasiyetnamelere karşı mirasçı Ramazan ve Asiye'den olma, 1946 doğumlu Erol ÇIĞTAY'ın tüm aralamalara rağmen tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen mirasçıya vasiyetnameye karşı beyanda bulunmak üzere mahkememizde duruşmanın atılı bulunduğu01/03/2018 günü saat 09:45'de hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelerek beyanda bulunmadığı veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmediği takdirde ve ilan tarihinden itibaren 1 ay zarfındavasiyetnameye itiraz etmediğinde; vasiyetnamenin açılıp okunduğu ve mirasçılarına duyurulduğunun tespitine karar verileceği hususu, duruşma gün ve saati ve vasiyetname özeti ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.19/10/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR