ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma günün ilanen tebliği

ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Zara Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2016/777 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri
Duruşma Tarihi
:
28.09.2018 10:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2016/777
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sivas İli Zara İlçesi, Kızılırmak Mah.
ADA NO : 195
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 64,94 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Zara Belediye Başkanlığı
Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyet tesisi için kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle,kamulaştırmayı yapan idare tarafından 17/10/2016 tarihinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Zara Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Zara Adliyesindeki Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 28/09/2018 günü yapılacağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR