İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİ

Dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850481
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/46 Esas
Tebligat Muhatabı
:
NATALIIA MALYLSHEVA
Duruşma Tarihi
:
06.12.2018 10:40

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/46 Esas
DAVALI : NATALIIA MALYLSHEVA
Davacı YÜKSEL SAĞLAM tarafından davalı NATALIIA MALYLSHEVA aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Davalı NATALIIA MALYLSHEVA'nın bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresi tespit edilemediğinden NATALIIA MALYLSHEVA'ya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine,tebliğdenitibaren 2 hafta içinde delillerini usuli itirazlarını, HMK. 129 maddesine uygun şekilde 2 suret olarakbildirmesi, ayrıca hangi vakıaların delili olduğunu da belirterek ellerinde bulunan delilleri2 suret olarak dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere dilekçesinde yer vermek sureti ile mahkememize ibraz etmesi,başka yerden getirtilecek dosya ve belgeleri için takdiren 60,00 TL gider avansını mahkeme veznesine yatırmasının ihtarına, gider avansı yatırıldığında delil bildirildiğinde delillerin toplanması için gerekli işlemlerin yapılmasına,
Duruşma günü olan 06/12/2018 günü saat 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/07/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR