ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
AZİZE NAZLIER
Duruşma Tarihi
:
06.11.2018 09:15

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ANTALYA

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N -

Davacı Antalyaspor Vakfı vekili tarafından davalılar Şevkiye Serpil Dilbaş ve 143 arkadaşı aleyhine Antalya Merkez Bahçelievler mahallesinde kain 570 ada 3 parsel sayılı ve 1790.409 m2 yüzölçümlü taşınmazın gittilerinden oluşan 4520 ada 48 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı vakıf adına tesciline karar verilmesi istemiyle dava açılmış olup, davacı vekili mahkememize vermiş olduğu 01/10/2015 tarihli dilekçesi ile, davalılardan Ahmet Fevzi Alıcıoğlu'nun 14/04/2015 tarihinde vefatı nedeniyle mirasçılarının davaya davalı sıfatı ile dahil edilmelerini talep ettiği ve dahili davalılara dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanentebliğine karar verilmiştir. Dahili davalılar AZİZE NAZLIER ile duruşma günü olan 06.11.2018 günü saat 09.15 da Mahkememizde hazır bulunması ve kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde davaya yokluklarında devam olunacağı, karar verileceği İLANEN dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR