İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava dilekçesinin ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057562
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 27.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/251 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Hayım Abravaya

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İstanbul Anadolu 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/251
Davacı Saime Toprak davalı Hayim Abravaya ve diğer 17 davalı hakkında açtığı davada davalılar tarafından müştereken malik oldukları, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Bostancı Mah. 316 ada, 97 parsele ilişkin olarak davalılar tarafından davalı şirketlerle imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafından imzalanmamasına rağmen davacının hissesinin 6306 sayılı kanun uyarınca satışa çıkarılması nedeniyle sözleşmenin mevcut haliyle imzalamak zorunda kaldığını, bu sözleşmeyle diğer arsa maliklerine sağlanan haklar dikkate alındığında zarara uğratıldığını ileri sürerek söz konusu sözleşmelerde aleyhine olan hükümlerinin ve uğradığı maddi zararın tespiti mümkün olmaması halinde ise fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın yasal faizi ile tahsili talep edildiğinden,
Amerika'ya gittiği bildirilen davalı Hayım Abravaya'nın adresi bugüne kadar tespit edilemediğinden davalının ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceği, ön inceleme duruşma günü davaya katılmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR