İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

Dava dilekçesinin ilanen tebliği

İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00986567
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 26.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/708 Esas
Tebligat Muhatabı
:
NİSA HÜSEYİNOVA (HÜSEYNOVA)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/708 Esas
DAVALI : NİSA HÜSEYİNOVA(HÜSEYNOVA) Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi No:157/2 Beyoğlu-İstanbul Bakırköy/ İSTANBUL
Davacı MUSA YENİER tarafından Davalı NİSA HÜSEYİNOVA(HÜSEYNOVA) aleyhine açılan BOŞANMA davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce verilen ara karar uyarınca;
Davalı MUSTAFA ve LÜTFİYE kızı 4/7/1960 MİNGEÇEVİR AZERBAYCAN doğumlu, AZERBAYCAN uyruklu, NİSA HÜSEYİNOVA (HÜSEYNOVA)'ya mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptını içerir davetiye çıkartılmış olup, adreste tanınmadığı ve muhtarlık kayıtlarında kaydının bulunmadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Dosyada yapılan adres araştırmasından da davalının adresi tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu itibarla; davacı MUSA YENİER tarafından aleyhinize açılan davada; tarafların 29 Temmuz 2009 tarihinde AZERBAYCAN şehri Nesimi ilçesi nüfus idaresinin verdiği kararla boşandıklarını, TÜRKİYE'de hala evli gözüktüklerini bu nedenlerle tarafların boşanmalarını yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği, dava dilekçesine karşı 6100 sayılı H.M.K.' nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesinin NİSA HÜSEYİNOVA (HÜSEYNOVA) 'ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10/04/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR