NEVŞEHİR AİLE MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliği

NEVŞEHİR AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848955
Şehir : Nevşehir / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 05.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1029
Tebligat Konusu
:
Boşanma (Çekişmeli)
Tebligat Muhatabı
:
Mustafa Toprakcıer
Duruşma Tarihi
:
18.12.2018 09:15

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NEVŞEHİR AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/1029 Esas DAVALI : MUSTAFA TOPRAKCIER
Davacı Nurhan Toprakcıer tarafından davalı Mustafa Toprakcıer aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen' Hamidiye Mah.Alemdar Sok. NO:30/1 Sultanbeyli istanbul adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Halen hangi adreste yaşadığı bilinmeyen ve Türkiye'de ikamet eden Aydın ve Nevriye oğlu, 09/08/1979 Nevşehir doğumlu, TC No:528*****046 davalı Mustafa Toprakcıer'in 6100 sayılı HMK.nun 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız hususu
18/12/2018 tarihinde saat 09:15 de yapılacakön inceleme duruşması için HMK.nun 139, 141 ve 150.maddeleri gereğince "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR