ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01186023
Şehir : Trabzon / Çaykara
Semt-Mahalle : MARAŞLI MAH. / ÇAYKARA
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 05.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARAR 05.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
Dosya Numarası
:
2020/72 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MEHMET KORKMAZ
Duruşma Tarihi
:
13.07.2020 13:50

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/72 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/72 Esasında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş' ye tescili/terkini ( Trabzon ili Çaykara ilçesi Maraşlı Mahallesi Kuyucak Mevki 121 ada 13 parsel taşınmaz ) konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca Duruşma Günü: 13/07/2020 Saat 13:50‘de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2020
1-MEHMET KORKMAZ

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR