DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Sayı : 2019/25 Esas 
Tebligat Muhatabı
:
ERDEM AYDIN
Duruşma Tarihi
:
02.03.2020 09:50

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2019/25 Esas

DAVALI :ERDEM AYDIN -46********98 TC kimlik nolu -AKSARAY İli, MERKEZilçesi, EREĞLİKAPImah., 8 Cilt, 28 Aile sıra no, 75 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ÜN ve ÜMMÜGÜLSÜM oğlu, 18/07/1976 doğumlu,
DOSYADA MEVCUT ADRESİ :Yenişehir Mahallesi 55. Sokak 11/9 Merkezefendi Denizli

Davacı Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali ( İİK 277 ve devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yetersiz olduğundan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili 05/09/2019 tarihli dava dilekçesi ile; dava konusu borçlu ile davalı 3. Kişi Erdem Aydın, davalı borçlu Ayhan adına Acıpayam İlçesi Yukarı Mahalle 37 ada 553 parselde, 37 ada 552 parselde,37 ada 555 parselde,413 ada 18 parsel 10 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazlar üzerine davalı 3. Kişi Erdem Aydın lehine 29/01/2016 tarih ve 783 yevmiye nolu danışıklı ipotek tesisinden dolayı davalılar arasındaki tasarrufların TBK m. 19 maddesi gereğince iptaline, davacı alacaklı bankanın daha fazla zarara uğramasının önlenmesi için İKK'nun 281/2 maddesi gereği dava konusu Acıpayam Tapu Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih ve 783 yevmiye nolu 525.000,00 TL bedelli ipotek (ipotek sözleşmesi ) üzerine dava değeri kadar ihtiyati haciz konulmasını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir. İş bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2019/25 esas sayılı dosyasına başvuruda bulunmalarının gerektiği, HMK 318 md.uy. teb. itibaren 2 hafta içinde dilekçeleriniz ile birlikte, tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu bildirmeniz; elinizde bulunan delilleri dilekçelere eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği, aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, yokluğunuzda karar verileceği hususu ile duruşma gününün 02/03/2020 günü saat 09:50'ye bırakıldığı ilanen tebliğ olunur. 09/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR