ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO: 2018/199
Tebligat Muhatabı
:
FERMAN ZENGİN
Duruşma Tarihi
:
14.11.2019 08:15

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/199
DAHİLİ DAVALILAR: FERMAN ZENGİN

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davasında özetle; Bakanlar Kurulunun almış olduğu kamu yararına istinaden Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Abdurrahmanağa mahallesi, 54 ada, 42(11457/8) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı yasa ile değiştirilen 10.maddesi ve HMK 318. maddesi gereğince 14/11/2019 günü saat: 08.15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ayrıca ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde deliller ile birlikte cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ile dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR