İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01005072
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 30.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/121 Esas
Tebligat Muhatabı
:
1- ALİ RIZA KÖSE 2- HÜSEYİN KÖSE
Duruşma Tarihi
:
26.11.2019 09:35

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/121

İLAN
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.
DAVACI : HADİYE PÜSKÜL - Yeşilpınar Mah. Gençlik Sk. No:32/4 Eyüp/ İSTANBUL
VEKİLİ : Av. Çiğdem KEZER
DAVALILAR : 1- ALİ RIZA KÖSE - Esentepe Mahallesi Gop Caddesi Fırtına Sokak No 16 Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL
2- HÜSEYİN KÖSE - Esentepe Mahallesi, Selin Sokak, No 4,Alibeyköy Eyüp/ İSTANBUL
Davacı vekili tarafından; 30/01/2018 tarihinde aleyhinize, davaya konu İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy Esentepe Mahallesi, 873 ada, 10 parsel, 193 m² arsa vasıflı taşınmazın tescilin iptali ile davacı adına tapuya tescilini ve dava sonuna kadar taşınmazın tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasını talep ederek iş bu dava açılmıştır.
Yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan tebligatın adresten tanınmadığınız gerekçesiyle bila ikmal iade dönmesi ve yapılan emniyet araştırmasında adresinize ulaşılamaması nedeniyle adınıza dava dilekçesi veön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
6100 sayılı HMK.'nın 122,127,128,129 ve 131. maddesi gereğince, 6100 sayılı HMK.'nın 129/1. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini varsa ilk itirazlarınızla birlikte dosyaya sunmanız, 6100 sayılı HMK.129/2. Maddesi gereğince cevap dilekçesinde delil olarak gösterilen ve davalı elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örnekleri veya sadece örneklerinin mahkemeye ibraz etmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar var ise bunların bulunduğu yerlerin 2 hafta süre içinde bildirilmesi ve sunulması hususu,
Tarafların delilleri ile ilgili olarak belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde bu eksiklikleri 6100 sayılı HMK.'nın 140/5. maddesi gereğince, en geç ön inceleme aşamasında tamamlamaları, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu,
HMK'nın 139 ve devamı maddeleri gereğince 26/11/2019 günü, saat 09:35'de ön inceleme duruşması yapılmasına karar verildiğinden, ön inceleme duruşması için sulh için gerekli hazırları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu,
Ön inceleme duruşmasında, ön inceleme aşamasının tamamlanması halinde tahkikat duruşmasına geçilebileceğinden HMK'nın 147. Maddesi gereğince, ön inceleme duruşmasında ön inceleme aşamasının tamamlanması halinde aynı oturumda tahkikat duruşmasına geçileceği ve HMK'nın 147. Maddesi gereğince tahkikat duruşması yapılacağı, hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur.
Belirtilen 26/11/2019 gün ve saat 09:35'de duruşmada hazır bulunmanız, mazeretsiz olarak hazır bulunmadığınız veya bir vekil ile temsil edilmediğiniz taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLAN OLUNUR.
İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktı.13/05/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR