BURSA 5. AİLE MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

BURSA 5. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1216 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SAMER HELWE HANNAN
Duruşma Tarihi
:
07.11.2018 09:35

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA
5. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2017/1216 Esas

28/08/2018 Davacı FATİNA WAEZ ile Davalı SAMER HELWE HANNAN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet davası nedeniyle;Omar ve Bedia Debbağ'dan olma, 14/08/1983 Halep doğumlu, Suriye vatandaşı, ********** yabancı kimlik nolu SAMER HELWE HANNAN'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Samer Helwe Hannan aleyhine açılan davada müşterek çocuklar Danya Helwe Hannan ve Bana Helwe Hannan'ın velayetlerinin babadan alınıp davacı anne Fatina Waez'e verilmesi ve dava müddetince ihtiyati tedbirle velayetlerinin anneye verilmesini, yargılama gideri, karşı vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla talep etmiştir.
Davalı SAMER HELWE HANNAN'in HMK 122,126,129 md. Uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ ( yayım ) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi ile,
Davalı Samer Helwe Hannan'ın; HMK 147/2, 150/1 ve HMK 186 maddeleri gereği, duruşma günü olan 07/11/2018 günü saat 09:35'de Bursa 5. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere DAVA DİLEKÇESİ ve DURUŞMA GÜNÜ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(İlanen tebliğ son ilam tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR