ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00693271
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 04.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO :2016/1907
Tebligat Muhatabı
:
BURKAY KARATEPE
Duruşma Tarihi
:
13.03.2018 09:35

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
4. AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
T.CANKARA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2016/1907

DAVALI : BURKAYKARATEPE ( Afyonkarahisarili, Emirdağilçesi, Bağlıca Mahallesi cilt no: 27, hane no: 45'denüfusa kayıtlı Şevki ve Haticeoğlu 15/09/1984EmirdağdoğumluTC KİMLİK NO: ********** )İLANEN TEBLİGAT
Davacı , seda karatepe ileDavalı BURKAY KARATEPE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davacı vekili dilekçesinde; müvekkili ile davalının 07/09/2013tarihinde
evlendiklerinive bu evlilikten müşterek çocuklarınınbulunmadığını,müvekkili ile davalınınyaklaşıkdavatarihi olan 13/10/2016 tarihinden itibaren 8-9 aydır ayrıyaşadıklarını,müvekkilinin Botaş'dauzman personel olarak çalıştığını, davalının ise Kurmay Yüzbaşırütbesindeaskeri personel olduğunu,müvekkili iledavalınınevlendiklerigünden itibürenaralarındasorunlar olduğunu,defalarcakavgaettiklerini, bir çok kez boşanmaeşiğinegeldiklerini, ancak çevreninetkisiile boşanmadan vazgeçtiklerini,davalının rahatsız edici, rencideedicihakaret içeren tutum ve davranışlarının olduğunu,davalı tarafın15 Temmuz darbegirişimnden sonra kayıplara karıştığını, halen nerdeolduğununmüvekkilitarafındanbilinmediğini belirterek tarafların boşanmalarına, tarafların ortak olarak almış oldukları Sokullu MehmetPaşa caddesi Nakış SokakNO: 26/16 Dikmen Ankara adresindeki ev üzerine davasonuna kadar tedbir konulmasına,dava sonundamüvekkilinin lehine yarıoranında 1/2 taputescili yapılmasına, müvekkil lehine 50000TL maddi 50000TL manevi tazminatın hükmedilmesine , yargılama giderleri ve vekalet ücretinindavalıdan tahsiline kararverilmesini talep ve davaetmiştir.
Adresiniz bulunmadığındandava dilekçesi, tensip tunanağı, ön inceleme duruşması
ileve duruşmagününün ilanen tebliğinekarar verilmiştir.
Duruşma günü olan13/03/2018günü saat 09:35'debizzat hazırbulunmanız veyakendinizi bir vekille temsil ettirmenizaksi halde yokluğunuzdayargılama yapılarak karar verilecektir. Davetiyeyerine geçmek üzere keyfiyet İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.01/11/2017Katip 111532 Hakim 34424
BASIN İLAN KURUMUŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANKARA
Yukarıdaki ilanın dosyamızdaTürkiye genelinde yayınlanangazetelerden birinde bir defayamahsus ilanedilerek, ilanı havi gazetelerden bir adedinin mahkememize gönderilmesi rica olunur. 01/11/2017
Katip 111532 Hakim 34424

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR