YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliği

YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00967698
Şehir : Artvin / Yusufeli
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/304 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MAHMUT YAVUZ
Duruşma Tarihi
:
04.04.2019 10:05

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/304 Esas
DAVACI : Emine YAVUZ
VEKİLİ : Av. Muhammed Ali UZUN - Artvin Barosu
DAVALI : MAHMUT YAVUZ Eski Kemalpaşa Yolu No:32 Hopa/ ARTVİN
Davalı Mahmut Yavuz yönünden;
Davacı tarafından aleyhinize açılan Aile Mallarının Korunması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve ekleri ile tensip zaptı çıkarılmış olup, binanın yıkılmış olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle, Artvin ili Yusufeli ilçesi Vecankent Mahallesi'nde bulunan 282 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ve diğer tüm borçlandırıcı işlemler üzerinde davalı eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını, davalı eşin emekli maaşının da kanunen kesinti payı aranınca davacı eşe ödenmesi konusunda karar verilmesini ve taşınmazın hisseli kimliği olan davalı eş tarafından bu taşınmazın 3. kişilere veya DSİ'ye karşı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. Maddesi gereği satış işlemlerinin başlamasının telafisi imkansız zararlar doğuracak olması nedeni ile 3. Kişilere satılamaz ve davalıdır tedbirinin davalı eşin hissesi üzerine istenmesine, tedbir taleplerinin reddolunması halinde ise davanın taraflarının ve konusunun söz konusu taşınmaza tapuya yazılacak müzekkere ile şerh şeklinde bildirilmesini ve Mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 04/04/2019 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR