ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Boşanma davasında mahkeme kararının ilanen tebliği

ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116587
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1814 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MİR HÜSEYİN PANAHİ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
9. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2018/1814 Esas

Davacı TAHİRE HÜSEYNİ tarafından,Davalı MİR HÜSEYİN PANAHİ aleyhine açılan Boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince; "1-Davanın KISMEN KABUL ve KISMEN REDDİ'ne AFGANİSTAN uyruklu Emircan ve Zehra kızı 01/01/1980 Meydan doğumlu TAHİRE HÜSEYNİ ile, Afganistan uyruklu MUHAMMED HASAN ve ZEHRA oğlu 01/01/1965 AFGANİSTAN doğumlu MİR HÜSEYİN PANAHİ'nin TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,2-Tarafların müşterek çocukları 2004 doğumlu SÜMEYYE ve 2008 doğumlu NERGİZ'in velayetlerinin davacı anneye tevdiine,
3-Velayetleri anneye tevdi edilen küçükler ile baba arasında şahsi ilişki düzenlenmesine, küçüklerin her ayın 1. ve 3. hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00'dan, Pazar günü saat 17.00'e kadar,dini bayramların 2. günü saat 10.00'dan 3. günü saat 17.00'ye kadar,sömestir tatilinin 1. gün saat 10.00'dan 7. günü 17.00'ye kadar,her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10.00'dan Temmuz ayının 30. günü saat 17.00'ye kadar, babalar gününde saat 10.00'dan saat 17.00'ye kadar, sonu tek rakamlarla biten yıllara denk gelen küçüklerin doğum günlerinde ve yıl başlarında saat 10.00'dan saat 20.00'ye kadar baba yanında kalmak sureti ile kişisel ilişkinin düzenlenmesine,Her hafta çarşamba günü saat 19.30 ile 21.30 saatleri arasında telefon, internet vs. İletişim araçları ile küçükler ve baba arasında iletişim sağlanmasına,Küçüklerin okul toplantısı, müsamere vs.özel günleri ile sağlık sorunlarıyla ilgili tarafların birbirlerini bilgilendirerek çocukların anne babaya birlikte ihtiyaç duyduğu zamanlarda çocukların anne babalarının olmasını istediği ortamlarda baba ve annenin hazır olması hususunda gerekli özen ve çabayı göstermeleri, küçüklerin bedensel ve psikolojik gelişimleri hususunda bu gibi durumların çocuklar üzerinde etkili olacağı belirtilerek tarafların bu yönde gerekli özeni göstermeleri hususunda dikkatlerinin çekilmesine,
4- Müşterek çocukların şahsi malının olmadığı anlaşıldığından 18 yaşını ikmal edinceye kadar önemli para ya da mal edinmeleri halinde M.K.nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 4. maddesi gereği bu durum velayeti alan davacı anne tarafından mahkememize derhal bildirilmesi için ihtarat yapılmasına (yapıldı)
5-Velayetleri anneye tevdi edilen küçükler için takdir edilen aylık 150'şer TL tedbir nafakasının hüküm kesinleşinceye kadar devamına, hüküm kesinleştikten sonra da aylık 150'şer TL iştirak nafakası olarak devamına, iştirak nafakasının davalıdan alınarak küçükler için harcanmak üzere davacıya ödenmesine,
6-Davacı kadın için takdir edilen aylık 300 TL tedbir nafakasının hüküm kesinleşinceye kadar devamına hüküm kesinleştikten sonra da aylık 300 TL yoksulluk nafakası olarak devamına, yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
7-15.000 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
8- Dava adli yardım talepli açılmış olup, bu nedenle başta alınması gereken 35,90 TL başvurma harcı ile 44,40 TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
9- Hazine giderlerinden karşılanan 4.314,00 TL yargılama giderinin (basın ilan kurumu ilan ücretleri, tebligat ve müzekkere giderleri) davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
10- Davacı vekil ile temsil edildiğinden AAÜT gereğince 2.725 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davacı ve davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere"karar verilmekle iş bu gerekçeli karar özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR