ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Boşanma davası çağrı ve kararının ilanen tebliği

ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117401
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1690 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İLHAM OKUT

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
1. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2017/1690

Davacı , EMEL OKUT ile Davalı , İLHAM OKUT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen karargereğince;" Davanın kabulü ile SİVAS İli, KOYULHİSAR İlçesi, KADİFE Köyü/mah. Cilt 30, hane 34'de nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve SULTAN'den olma, 19/08/1981 doğumlu davacı T.C. ********** EMEL OKUT ile aynı hanede nüfusa kayıtlı LİSAN ve BEDRİYE'den olma 22/11/1978 doğumlu davalı T.C. ********** İLHAM OKUT'nın T.M.K. Nun 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat, nafaka istemediklerinden bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, Tarafların müşterek çocukları Keçiören 2007 doğumlu Yağmur ve Yenimahalle 2010 doğumlu Bedriye Rüzgar'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,Velayeti anneye verilen müşterek çocuklarla baba arasında her ayın 1. ve 3. hafta sonları cumartesi günü saat 10.00'dan Pazar günü saat 17.00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10.00 ile 3. günü saat 17.00 arasında, her yıl yarı yıl tatilinin ilk cumartesi günü saat 10.00 ile takip eden cumartesi günü saat 10.00 arasında bir hafta, her yıl temmuz ayının 1. günü saat 10.00 ile 31. günü saat 17.00 arasında 31 gün süreyle şahsi ilişki tesisine,Türk Medeni Kanunun velâyet, vesayet ve miras hükümlerini düzenleyen tüzüğün 4. Maddesi gereğince velâyeti kendisine bırakılan davacıya küçüklerin menkul ve gayri menkul malları varsa bunları bildirmek için defter sunmak yada ileride menkul yada gayri menkul mal edinmesi halinde bunlara ilişkin değişiklikleri bildirmek üzere edinme tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmaması, mal varlığındaki önemli değişiklikleri bildirmemesi çocuğun mallarını yönetmekte yeterince özen göstermemesi, yada mallarını tehlikeye düşürmesi halinde TMK nun 360 ve 361 maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususunda ihtarat yapılmasına, ( ihtarat yapıldı).Davacı adli yardımdan faydalandığından 44,40TL başvuru harcı 44,40TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,Davacının yapmış olduğu 178 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,Davacı kendisini vekil ile temsil ettiğinden 2725 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere "karar verilmekle iş bu gerekçeli karar örneğinin DAVALI VASİSİ MEHMET ÜNSAL'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR