İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

Boşanma dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01060813
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 03.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/368 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MUHİTTİN TOLGA ÖZTÜR
Duruşma Tarihi
:
17.12.2019 09:35

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/368 Esas
DAVALI : MUHİTTİN TOLGA ÖZTÜRK Mahmut Şevket Paşa Mah. Sezer Sk. No:12/1Şişli/ İSTANBUL
Davacı RUFİNA ÖZTÜRK tarafından Davalı MUHİTTİN TOLGA ÖZTÜRK aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce verilen ara karar uyarınca;
Davalı EYÜP VE TAMAM oğlu 10/09/1974 doğumlu, MUHİTTİN TOLGA ÖZTÜRK'a mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptını içerir davetiye çıkartılmış olup, adreste tanınmadığı ve muhtarlık kayıtlarında kaydının bulunmadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Dosyada yapılan adres araştırmasından da davalının adresi tespit edilememiş olduğundan duruşma günü ve ön inceleme tensip zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 17/12/2019 günü saat: 09:35'da HMK.139/1 maddesi gereğince belirlenen gün vesaatte yapılacak duruşmada hazır olmanız hazır olmadığınız taktirde diğer tarafın davayı takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvaffakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği iş bu ilamın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur.26/09/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR