MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bilirkişi raporunun ilanen tebliği

MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/577 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Hüseyin Emre Altuntaş
Duruşma Tarihi
:
19.07.2018 09:25

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2016/577
DAVALI : HÜSEYİN EMRE ALTUNTAŞ (Şahap Gürler Mah. 1185 Sk. No:57 Mamak ANKARA)
Davacı O.G.M. tarafından açılan tazminat davasına ilişkin davada davalı Hüseyin Emre Altuntaş'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla bilirkişi raporu ve ek bilirkişi raporunun tebliğine karar verilmiştir.
Orman Yüksek Yüksek Mühendisi Nazif Sertel 26/04/2018 tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak; Orman İdaresinin 6831 sayılı orman yasasının 112/a maddesine göre 122,94 TL ağaç zararının aynı yasanın 110'ncu maddesine göre 187,50 TL verim kaybı, 1134,56 TL fidan zararı, 6831 sayılı orman yasasının 114'uncu maddesine göre 1855,80 TL ağaçlandırma ve orman idaresinin resmi ve kiralık araç ve gereçleri, iş makinaları, hava araçları ve yangın işçileri ile yangına müdahele ederek söndürmesinden dolayı oluşan söndürme giderinin 40.523,52 TL olmak üzere Orman İdaresinin Davalı Hüseyin Emre Altıntaş'dan 43.824,32 TL alacağının olduğu, 3095 sayılı kanunun 1'nci maddesinde belirtilen yasal faiz tutarının, suç zaptının düzenlendiği 18/08/2011 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihine kadar hesaplanarak eklenmesi gerektiği,
26/06/2018 tarihli ek raporda sonuç olarak; Orman İdaresinin 6831 sayılı orman yasasının 112/a maddesinde göre 122,94 TL ağaç zararı, 112/b maddesine göre 1134,56 TL fidan zararı, aynı yasanın 110'ncu maddesine göre 187,50 TL verim kaybı, 6831 sayılı orman yasasının 114'ncu maddesine göre 2064,00 TL ağaçlandırma ve orman idaresinin resmi ve kiralık araç gereçleri, iş makinaları, hava araçları ve yangın işçileri ile yangına müdahele ederek söndürmesinden dolayı oluşan 43.456,90 TL söndürme gideri olmak üzere toplam Orman idaresinin davalı Hüseyin Emre Altıntaş'dan 46.875,35 TL toplam zararının 3095 sayılı kanunun 1'nci maddesinde belirtilen yasal faiz tutarının, suç zaptının düzenlendiği 18/08/2011 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihine kadar hesaplanarak eklenmesi gerektiği...vs. Belirtilmiş olup,
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna ve ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve HMK 186 maddesi uyarınca duruşma günü olan 19/07/2018 günü saat 09:25'de mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02/07/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR