ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil davası karar tebliği

ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887405
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / ORTACA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEYEGE HABER 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/368
Tebligat Konusu
:
Muğla / Ortaca / Cumhuriyet Mahallesi
Tebligat Muhatabı
:
Hasan Eser

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MHKEMESİ

(Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre)
Esas No : 2018/368
Davacı : Karayolları Genel Müdürlüğü
Davalı : Hasan Eser- Cumhuriyet Mah. Ayhan Sk. No:39 İç Kapı No:2 Ortaca/Muğla
İl-İlçe- Mah. : Muğla / Ortaca / Cumhuriyet Mahallesi
Ada ve Parsel Kam. Kıs. : 130 ada 43 parsel
1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırlamasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından, davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2- İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 14. maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal, maddi hatalara karşı da Adli Yargı’da düzeltim davası açabilecekleri ;

3-Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, bedelin davalılara ödeneceği ve mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden kamulaştırma bedelinin tespitine karar verileceği;

4-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmış olup kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüyöneltilmesi gerektiği,

5-Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma Bedelinin Vakıfbank Ortaca Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiği hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği,
İlan olunur. 30/10/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR