SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil davası karar tebliği

SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873047
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : YENİKENT MAH. / SÖKE
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/316 ESAS
Tebligat Konusu
:
Söke İlçesi, Yeniket Mah, Palamutluk Mevkii, 1321 ada 4 parsel,
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI )

Davacı idare Türkiye Elektrik İletim A.Ş. vekili Av.Seher Ece Uysal tarafından aşağıda liste sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 10/03/2014 tarih 57136713(752.01.01)550-60 sayılı yazısı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3-66 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dava konusu taşınmazın tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26/02/2014 tarih ve 3-66 sayılı kararı gereğince belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C.Vakıflar Bankası Söke Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Mahkeme tarafından kendilerine gönderilen meşruhatlı davetiyelerde belirlenmiş olan duruşma gün ve saatinde hazır bulunmayanların yokluğunda yargılamaya devam edileceği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine yönelik Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalarındüzeltim davası açılabileceği,
6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelin üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet veya irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
Hususlarındaki keyfiyetin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 31/08/2018
ESAS NO : 2018/316Esas
DAVACI : TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü
DAVALILAR: Sebahattin Güler Mirasçıları ;
1- MEHTAP AKBULUT-********** -
2- MUSTAFA TURYIL GÜLER-********** -
3- NEYRAN GÜLER-********** -
4- NİHAL GÜLER-********** -
5- NİSER GÜLER-********** -
6- SERTUĞ GÜLER-********** -
7- SEVTAP SÜMBÜLOĞLU-********** -
8-Eşe ( Soyadı yok),
9-Meryem ( Soyadı yok),
10-Ayşe ( Soyadı yok),
11-Mehmet ( Soyadı yok),
12-Güldane ( Soyadı yok),
TAPU BİLGİLERİ :
-Aydın İli, Söke İlçesi, Yeniket Mah, Palamutluk Mevkii, 1321 ada 4 parsel, Vasfı Tarla, Daimi İrtifak Hakkı 4.779,42 m²
- Aydın ili, Söke ilçesi, Yenikent Mahallesi, Hisartepe Mevkii, 1319 ada, 4 parsel, Vasfı tarla, Daimi İrtifak Hakkı2.224,04 m²
ESAS NO : 2018/317Esas
DAVACI : TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü
DAVALI: YUSUF YAYLACI ( Mustafa oğlu)
TAPU BİLGİLERİ :
-Aydın ili, Söke ilçesi, Yenikent Mahallesi, Hisartepe Mevkii, 1319 ada, 3 parsel, Vasfı Zeytinlik, Kamulaştırılan mülkiyet 62,28 m², Daimi İrtifak Hakkı 3.335,60 m²
- Aydın ili, Söke ilçesi, Yenikent Mahallesi, Hisartepe Mevkii, 1320 ada, 2 parsel, Vasfı Zeytinlik, Kamulaştırılan mülkiyet 538,79 m²
ESAS NO : 2018/318Esas
DAVACI : TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü
DAVALILAR : Süleyman Korkmaz mirasçıları
1- HANİFE KORKMAZ-********** -
2- OKTAY KORKMAZ-********** -
3- ÖNDER KORKMAZ-********** -
4- ÖZKAN KORKMAZ-********** -
5- ÖZLEM KORKMAZ-********** -
TAPU BİLGİLERİ :
-Aydın İli, Söke İlçesi, Sazlı Mah/Köyü, Sugözü Mevkii, 494 ada 4 parsel, Vasfı Zeytinlik,Daimi İrtifak Hakkı 770,94 m²

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR