SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil davası karar tebliği

SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873041
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş
Dosya Numarası
:
2018/343 ESAS
Tebligat Konusu
:
Söke İlçesi, Savuca Mah, Ovacık Mevkii, 221 ada 2 parsel
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI )

Davacı idare Türkiye Elektrik İletim A.Ş. vekili Av.Seher Ece Uysal tarafından aşağıda liste sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 10/03/2014 tarih 57136713(752.01.01)550-60 sayılı yazısı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3-66 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dava konusu taşınmazın tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26/02/2014 tarih ve 3-66 sayılı kararı gereğince belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C.Vakıflar Bankası Söke Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Mahkeme tarafından kendilerine gönderilen meşruhatlı davetiyelerde belirlenmiş olan duruşma gün ve saatinde hazır bulunmayanların yokluğunda yargılamaya devam edileceği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine yönelik Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalarındüzeltim davası açılabileceği,
6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelin üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet veya irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
Hususlarındaki keyfiyetin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 17/09/2018
ESAS NO : 2018/343Esas
DAVALILAR:
MUSTAFA SAMİ YOLDAŞ Mirasçıları
1- MÜMİN YOLDAŞ,
2- NAZMİYE YOLDAŞ,
3- NURAN İLERCİL,
4- SÜZAN ŞENGÖNÜL,
5- ŞÜKRAN AKYİĞİT,
6-Recep ( Soyadı yok),
7-Şakir ( Soyadı yok),
8-Nuri ( Soyadı yok),
9- Rahmiye ( Soyadı yok),
10-Kazım ( Soyadı yok),
11-Tevhide ( Soyadı yok),
12-İlyaz ( Soyadı yok),
13-Feride ( Soyadı yok),
14-Gülizar ( Soyadı yok),
15-Ayşe ( Soyadı yok),
16-Süleyman ( Soyadı yok),
17-Nakiye ( Soyadı yok),
18-Hanife ( Soyadı yok),
19-Hasan ( Soyadı yok)
TAPU BİLGİLERİ :
-Aydın İli, Söke İlçesi, Savuca Mah, Ovacık Mevkii, 221 ada 2 parsel, Vasfı Tarla, Daimi İrtifak Hakkı 2.954,81 m²

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR