KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/624 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ALİ GÜNEY, FATMA YIĞRIK, HATİCE ERDOĞAN, İBRAHİM GÜNEY, KAMURAN GÜNEY, RECEP GÜNEY, REFİKA AKSU, VAHİDE ÇAKIR, YILMAZ GÜNEY

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/624 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ile Davalılar , ALİ GÜNEY, FATMA YIĞRIK, HATİCE ERDOĞAN, İBRAHİM GÜNEY, KAMURAN GÜNEY, RECEP GÜNEY, REFİKA AKSU, VAHİDE ÇAKIR, YILMAZ GÜNEY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle dava konusu Kayseri ili Kocasinan ilçesi Düver Mah. Karadayı Mevki 101 ada 92 parsel sayılı taşınmazın 195,56 m2'lik kısmında irtifak kamulaştırma işlemi yapılmak üzere mahkememizde değer tespiti ve tescil talebi ile açılan davanın yapılan yargılaması sırasında kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği; açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLEŞİTİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değişik 14. Maddesi gereğince iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalının kamulaştırma ile ilgili olarak idare yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde Kamulaştırma İşleminin Gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, dava konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirmesi gerektiği, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına daha sonra belirlenecek bir banka hesabına yatırılacağı ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR