REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00966105
Şehir : Hatay / Reyhanlı
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 20.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GİZEM 19.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/142 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Can Fuat MURSALOĞLU

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/142 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Reyhanlı
MEVKİİ : Çatalhöyük
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 96
VASFI : SUSUZ TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 199974,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Can Fuat MURSALOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Hatay İli, Reyhanlı ilçesi Çatalhöyük mevkiinde kain 96 parsel taşınmazın "Reyhanlı Doğalgaz Bağlantı Hattı" nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 10. Maddesi gereğince Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescili.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2019/142 Esas sayısında dava açılmıştır.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin kamulaştırılmanın iptali için idari Yargı’da veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli Yargı’da iş bu ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açabileceklerine,açacakları davada; husumetin kamulaştırmayı yapan idare Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Reyhanlı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR