AKYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

AKYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927690
Şehir : Ankara / Akyurt
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/288 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SS ÖZ YEŞİLÇAM KONUT KOOPERATİFİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/288 Esas

DAVALI : SS ÖZ YEŞİLÇAM KONUT KOOPERATİFİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan keşif sonucunda bilirkişi kurulundan alınan 10/02/2017 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi kurulunun 10/02/2017 tarihli bilirkişi raporu sonuç kısmı aşağıdaki gibidir;
Bilirkişi kurulumuz, (4650 ile değişik) 2942 sayılı Kamulaştırma yasasının ilgili hükülerini, dava konusu taşınmazın değerini belirleyen bütün faktörleri, tarafların iddia ve taleplerini, değerlendirme tarihinden önce gerçekleşmiş olan satış ve kamulaştırmaya esas olabilecek değerleri, TÜİK'in Toptan Eşya Endeksleri (TEFE)ndeki artışları, diğer kriterleri dikkate alarak ve dava konusu taşınmazın kamulaştırma tarihindeki durumunu da gözönünde bulundurarak, taşınmazın imara geçmesi durumunda yüz ölçümü miktarından yasa gereği %40'a kadar yapılacak DOP kesintisi riskini de kapsamak üzere, değerlendirme tarihi itibariyle tapusunda kayıtlı yüz ölçümü miktarı üzerinden, dava konusu 4366 ada 3 parsel sayılı taşınmazın arba birim bedelinin 240,TL/m² olabileceği kanaatine varmış bulunmaktadır. Buna göre; Büğdüz (eski 1493) Mahallesi yeni 4366 ada 3 parsel nolu taşınmazın 07.12.2016 değerlendirme tarihi itibariyle toplam kamulaştırma bedelinin; arsa bedeli: 1.471.265.-TL, ağaç bedeli: 240.-TL toplam kamulaştırma bedeli 1.471.505.-TL olabileceği kanaatiyle, Bilirkişi kurulumuzca 3(üç) nüsla olarak hazırlanıp imza edilen işbu rapor Sayın Mahkemenizin takdirlerine saygı ile sunulur.
İlanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR