BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00916445
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİSÖZ 17.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 17.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/485 esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA ESAS NO : 2018/485 Esas

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü )
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda yazılı taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaları ara kararı uyarınca;
Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgelerinin duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirilmiş sayılacağı ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesine hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 10.12.2018
Hakim 139582
DOSYA
ESAS NO: KÖYÜ/MAH.: PARSEL: MALİK: BABA ADI: TAPU Kamulaştırılan Alan
2018/485 Dallımandıra Köyü 115 ada, 868 parsel Feridun Altay Mehmet 3.782,20 m² 340,84 m²
2018/485 Dallımandıra Köyü 115 ada, 868 parsel Fahrettin Altay Mehmet 3.782,20 m² 340,84 m²
2018/485 Dallımandıra Köyü 115 ada, 868 parsel Zeynep Kahraman Mustafa 3.782,20 m² 340,84 m²
2018/485 Dallımandıra Köyü 115 ada, 868 parsel Zekeriya Altay Mehmet 3.782,20 m² 340,84 m²
2018/485 Dallımandıra Köyü 115 ada, 868 parsel Sultan Çoban Mehmet 3.782,20 m² 340,84 m²
2018/485 Dallımandıra Köyü 115 ada, 868 parsel Gülten Altay Halil 3.782,20 m² 340,84 m²

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR