MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00846024
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 01.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 01.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/132
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2018/132-134-136-140-142-144-146-152-154-156-184-186-192-194-196-200 E.
KAMULAŞTIRMA İLANI

MUĞLA İLİ MİLAS ilçesinde bulunan ve aşağıda köy,ada, parsel ,malik, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’ nun 13.03.2013 tarihli, 4313/30 sayılı kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Milas Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.27/07/2018

DOSYA NO İLİ /İLÇESİ/KÖYÜ/
MEVKİİ -MAHALLESİ
ADA NO PARSEL NO MALİKLER TAŞINMAZINYÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) MÜLKİYET KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) İRTİFAK
2018132 ESAS MUĞLA/MİLAS/SÖĞÜTÇÜK/KÖYCİVARI 132 23 MEHMET NİYAZİ ÖZTÜRK 527,29 ------ 81,20
2018/134 ESAS MUĞLA/MİLAS/
SÖĞÜTÇÜK/KIRIK
135 44 MUHARREM ATAR 681,09 ------ 177,86
2018/136 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/KARAYAŞI 101 1443 ZEKİ KARA 2.998,01 8,89 1.172,65
2018/140 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/İSMAİL YATAĞI 101 1424 RAMAZAN KARA 6.291,29 ------ 271,94
2018/142 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/İSMAİL YATAĞI 101 1426 ÜLKİYE KARA 527,91 ------ 34,98
2018/144 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/İSMAİL YATAĞI 101 1429 ÜLKİYE KARA 528,07 -------- 528,07
2018/146 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/KÖRÜKBAŞI 101 788 MUSTAFA ÖZER 5.331,28 ------ 988,46
2018/152 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/ASARDİBİ 101 1516 MUSTAFA DURMAZ 1.598,25 ------ 703,98
2018/154 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/BAĞARASI 101 631 CEMAL DURMAZ 3.860,45 ------ 489,91
2018/156 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/ARIKLAR 101 300 OGÜN BULUT 663,15 ------ 134,73
2018/184 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYCİVARI 120 87 FATMA SARIKAYA
ZAHİBE AKGÜN
AYŞE ÇOBAN
MİTHAT SARIKAYA
UMMUHAN ORHAN
DURMUŞ SARIKAYA
SÜLEYMAN SARIKAYA
ŞEREF SARIKAYA
SULTAN ÖZER
815,08 ------- 317,40
2018/186 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYCİVARI 120 97 KORKMAZ ESEN 7.162,74 ------- 584,06
2018/192 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYİÇİ 120 39 FATMA SARIKAYA
ZAHİBE AKGÜN
AYŞE ÇOBAN
MİTHAT SARIKAYA
UMMUHAN ORHAN
DURMUŞ SARIKAYA
SÜLEYMAN SARIKAYA
ŞEREF SARIKAYA
SULTAN ÖZER
963,62 ------- 24,68
2018/194 ESAS MUĞLA/MİLAS/BEYCİLER/ÇÖRTLER 110 14 SULTAN DEMİR
HANİFE ESKİN
AYŞE KAYA
ATİYE BAHAR
NURSEL ÖZKAN
FATMANA KAYNAK
GÜLŞEN ŞAHİN
PERİHAN KARACA
METİN KABAKÇI
HÜSEYİN KABAKÇI
ALİ KABAKÇI
HASAN KABAKÇI
KERİME ÖZKAN
13.764,59 ---------- 130,24
2018/196 ESAS MUĞLA/MİLAS/BEYCİLER/BEYCİLER CİVARI 112 13 MUAMMER ATICI 1.342,69 ------- 181,59
2018/200 ESAS MUĞLA/MİLAS/BEYCİLER/BEYCİLER CİVARI 110 33 NURİTTİN ARSLAN
TÜRKAN ÇAKIRSU
AYŞE ARSLAN
DURSUN ARSLAN
16.589,97 19,71+26,52 1.840,52
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR