MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/52-55-62-70-71-72-73-74-75-76-77- Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/52-55-62-70-71-72-73-74-75-76-77- Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI MUĞLA İLİ MİLAS ilçesinde bulunan ve aşağıda köy,ada, parsel ,malik, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’ nun 13.03.2013 tarihli, 4313/30 sayılı kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Milas Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.19/06/2018

DOSYA NO İLİ /İLÇESİ/KÖYÜ/MEVKİİ -MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİKLER TAŞINMAZINYÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) MÜLKİYET KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) İRTİFAK
2018/52 ESAS MUĞLA/MİLAS/ÇİFTLİK/BALLIPINAR 108 3 NİYAZİ ÇANDIR 2.596,73 ------ 778,63
2018/55 ESAS MUĞLA/MİLAS/ÇİFTLİK/BASRA 116 66 GÜNER AKÇA 2.693,26 9,43 375,37
2018/62 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/ARIKLAR 101 315 MEHMET EMİN ÇAKIR 7.892,28 10,58 604,34
2018/70 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARNIÇ 126 32 MUSTAFA ALİ ESKİN MİRASÇILARI 8.630,63 3,03 1.977,81
2018/71 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARNIÇ 126 31 ALİ RIZA ÇELİK V.D. 3.437,27 ------ 1.137,53
2018/72 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARNIÇ 126 1 SÜLEYMAN SARIKAYA 6.893,84 ------ 2.683,81
2018/73 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARNIÇ 126 4 AYŞE ÇOBAN V.D 6.807,22 ------ 70,98
2018/74 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARNIÇ 126 5 ALİ RIZA ÇELİK V.D. 938,80 ------ 45,64
2018/75 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/ÇÖRTLEN 121 19 ALİ DEMİR AKEL 11.091,29 ------ 1.512,85
2018/76 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARIDERE 127 2 AYŞE ÇOBAN V.D. 7.131,66 ------ 1.126,63
2018/77 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/SARIDERE 127 3 FATMA SARIKAYA 14.075,65 10,58 766,96
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR