MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824226
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 20.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 18.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/128...199
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2018/128-129-137-138-139-148-157-158-159-187-188-189-190-197-198-199 E.
MUĞLA İLİ MİLAS ilçesinde bulunan ve aşağıda köy,ada, parsel ,malik, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’ nun 13.03.2013 tarihli, 4313/30 sayılı kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Milas Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 07/06/2018

DOSYA NO İLİ /İLÇESİ/KÖYÜ/MEVKİİ -MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİKLER TAŞINMAZINYÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) MÜLKİYET KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN (m²) İRTİFAK
2018/128 ESAS MUĞLA/MİLAS/SÖĞÜTÇÜK/KÖYCİVARI 138 11 HÜSEYİN ÇAKIR 6.870,54 ------ 132,02
2018/129 ESAS MUĞLA/MİLAS/SÖĞÜTÇÜK/KÖYCİVARI 138 25 MEHMET SAİT ÖZER 8.904,32 ------ 542,65
2018/137 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/KARAYAŞI 101 1440 GÜLDANE AKGÜL 3.550,51 ------ 340,59
2018/138 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/İSMAİL YATAĞI 101 1439 GÜLDANE AKGÜL 84.758,96 ------ 275,37
2018/139 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/İSMAİL YATAĞI 101 1438 CEMİL KARA 6.274,59 -------- 985,66
2018/148 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/KÖRÜKBAŞI 101 785 YENER ÖZER 2.580,66 ------ 358,49
2018/157 ESAS MUĞLA/MİLAS/FESLEĞEN/ARIKLAR 101 301 AYŞE AVCI
GANİMET ÖZER
5.562,27 ------ 4.489,12
2018/158 ESAS MUĞLA/MİLAS/DEMİRCİLER/HAYITLI 101 135 HALUK ERMİŞ 1.240,45 ------ 861,21
2018/159 ESAS MUĞLA/MİLAS/DEMİRCİLER/HAYITLI 101 54 FATMA DÜNDAR 1.591,81 ------ 291,12
2018/187 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYCİVARI 120 78 OSMAN ÖZER 806,32 ------- 412,90
2018/188 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYCİVARI 120 65 MUSTAFA ŞİMŞEK 1.145,45 12,47 69,54
2018/189 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYCİVARI 120 63 FERİDE DEMİR 1.096,50 ------- 114,53
2018/190 ESAS MUĞLA/MİLAS/KISIRLAR/KÖYİÇİ 120 41 FATMA SARIKAYA
ZAHİBE AKGÜN
AYŞE ÇOBAN
MİTHAT SARIKAYA
UMMUHAN ORHAN
DURMUŞ SARIKAYA
SÜLEYMAN SARIKAYA
ŞEREF SARIKAYA
916,40 ---------- 68,43
2018/197 ESAS MUĞLA/MİLAS/BEYCİLER/BEYCİLER CİVARI 116 13 SEDAT SADIKOĞLU 1.942,27 ------- 563,73
2018/198 ESAS MUĞLA/MİLAS/BEYCİLER/BEYCİLERCİVARI 116 12 SEDAT SADIKOĞLU 1.944,98 ------ 996,24
2018/199 ESAS MUĞLA/MİLAS/BEYCİLER/BEYCİLER CİVARI 116 11 SEDAT SADIKOĞLU 384 -------- 232,36
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR