DİDİM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

DİDİM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823688
Şehir : Aydın / Didim
Semt-Mahalle : AK-YENİKÖY MAH. / AKYENİKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 21.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ DİDİM 21.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/349 ESAS
Tebligat Konusu
:
Aydın ili, Didim İlçesi, Akyeniköy Köyü, Kızıldamderesi Mevkii, 1378 ada, 3 parsel sayılı Arsa vasıflı, 438,66 m2 yüzölçümlü, 71,79 m2'si kamulaştırılan taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Nevim AŞAR

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C DİDİM (YENHİSAR) 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2018/349 Esas
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Nevim AŞAR aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ve yol olarak terkini davasında verilen ara karar gereğince;
Davaya konu; maliki 1/1 hisse oranında Nusret oğlu Nevim AŞAR olan Aydın ili, Didim İlçesi, Akyeniköy Köyü, Kızıldamderesi Mevkii, 1378 ada, 3 parsel sayılı Arsa vasıflı, 438,66 m2 yüzölçümlü, 71,79 m2'si kamulaştırılan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne izafen Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR