KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822287
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TÜRKİYE 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Dosya Numarası
:
2018/56,57,58,59,60,61-62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84
Tebligat Konusu
:
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. (Eski unvanı Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.)
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – ANKARA

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. (Eski unvanı Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.), Aydın, Denizli ve Muğla illerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir. Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Denizli ili, Kale İlçesinde (Aşağıda Taşınmazların Mevkileri Belirtilen Yerlerde) Enerji Nakil Hattı için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/03/2013 tarih ve 4321-5 sayılı kararı ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 15/c maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4’üncü ve 7'nci maddesi gereğince kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi ve 14. maddeye atfen kamulaştırmayı yapan idarenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği; iptal davası maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davalarında husumetin EPDK’ya yöneltilmesi gerektiği; davalıların yukarıda yazılı şeklinde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin 6446 Sayılı Yasanın 19/2 maddesi gereğince dağıtım tesislerinin maliki olan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına tescil edileceği; mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kale Şubesine davalılar adına açtırılacak hesaba yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Dosya No Taşınmazın Mevkisi TaşınmazınMaliki Maliklerin Hisseleri Taşınmazın Ada ve Parsel Numaraları Taşınmazın Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Kamulaştırılan Alanın Yüzölçümü Kamulaştırma Amacı
2018/56 Denizli ili, Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Köyiçi mevki -Ali DEVŞİNMİŞ
-Ayşe KAZANCIO
-Davut MAYUK
-Fatma MAYUK
-Fatma SUNGUR
-Fatmana ERŞAFAK
-Feride GÖRKEN
-Feyzi MAYUK
-Gülfer ÖZGÜL
-Güllü DEVŞİNMİŞ
-Gülsüm YASIT
-Hasan DEVŞİNMİŞ
-Hatice MAYUK
-Hüseyin MAYUK
-Mehmet DEVŞİNMİŞ
-Mesut DEVŞİNMİŞ
-Neşe KADE
-Nihat DEVŞİNMİŞ
-Osman DEVŞİNMİŞ
-Ömürüye KAZANCIO
-Raziye YÜKLET
-Sadettin DEVŞİNMİŞ
-Veli MAYUK
TAM 140 ADA 5 PARSEL BAHÇE 324,44 93,71 m² irtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/57 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kavaklıpınar Mevki -Cemile ÇALIŞKAN
-Gülsüm ÜZEREK
-Mehmet BELİN
-Mehmet BOSTANLI
-Mustafa BOSTANLI
-Nuri BOSTANLI
-Raziye ÇURA
-Süleyman BOSTANLI
-Şefika ÖZYURT
-Ümmühan BOSTANLI
-Gülsüm MERGEN'in Mirasçıları
TAM 0 ADA 2561 PARSEL TARLA 3.300,00 7,92 m² Mülkiyet
1.243,51 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/58 Denizli ili,Kale ilçesi, Kale Mah. Masıtderesi Mevki -Abdi ŞİLEN
-Ali ŞİLEN
-Ayşe ŞİLEN
-Fatma AKABA
-Gülay VURGUN
-Ramazan ŞİLEN
TAM 0 ADA 2519 PARSEL TARLA 17.190,00 12,86 m² Mülkiyet
624,73 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/59 Denizli ili,Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Balçık Mevki -Cemil YASIT
-Fedayi YASIT
-Sezercan YASIT
-Taliye MENEK
-Ümmühan YASIT
-Yıldıray YASIT
-Zeyno KAZANCIO
TAM 106 ADA 12 PARSEL TARLA 1.323,08 980,54 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/60 Denizli ili,Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Ersin DİDİKO
-Fatma Kadın AKYAĞCI
-Mustafa DİDİKO
-Nihat DİDİKO
-Niyazi DİDİKO
-Ümmühan DİDİKO
TAM 0 ADA 2443 PARSEL TARLA 6.870,00 10,94 m² Mülkiyet
1.653,31 İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/61 Denizli ili,Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Ersin DİDİKO
-Fatma Kadın AKYAĞCI
-Mustafa DİDİKO
-Nihat DİDİKO
-Niyazi DİDİKO
-Ümmühan DİDİKO
TAM 0 ADA 2440 PARSEL SEBZE BAHÇESİ 266,00 230,80 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/62 Denizli ili,Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Hanife ÇAKIRAY Mirasçıları
-Ali ÇAKIRAY Mirasçıları
-Cenan ÇAKIRAY Mirasçıları
-Fatma Nuray SUYABATMAZ
-İlkay ÇAKIRAY
-Mehmet ÇAKIRAY
-Rafiye ÇELİK
-Raziye SARI
-Şengül Şenay GÜLMEZ
-Tomris ÇAKIRAY
-Ümran ÇAKIRAY
TAM 0 ADA 2441 PARSEL SEBZE BAHÇESİ 231,00 190,30 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/63 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Hanife ÇAKIRAY Mirasçıları
-Ali ÇAKIRAY Mirasçıları
-Cenan ÇAKIRAY Mirasçıları
-Fatma Nuray SUYABATMAZ
-İlkay ÇAKIRAY
-Mehmet ÇAKIRAY
-Rafiye ÇELİK
-Raziye SARI
-Şengül Şenay GÜLMEZ
-Tomris ÇAKIRAY
-Ümran ÇAKIRAY
TAM 0 ADA 2438 PARSEL TARLA 6.720,00 258,89 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/64 Denizli ili,Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Ayvalık Mevki -Fatma DAMGACI
-Hüseyin KAZANCIO
-Mehmet KAZANCIO
-Muammer KAZANCIO
-Sabahattin KAZANCIO
-Sevim YASIT
-Zümriye SABAZ
TAM 118 ADA 72 PARSEL TARLA 1.012,62 164,13 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/65 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kuruköprü Mevki -Ahmet MEMİŞ
-Ali MEMİŞ
-Ali SELİZ Mirasçıları
-Bafide SÖYLEV
-Bahar BİRLİK
-Cennet AYDINCI
-Elif GÜDÜRÜ
-Elif SELİZ
-Fatmana BALABAN
-Gülser MARIM
-Gülsüm MEMİŞ
-Hörü MEÇİN
-Nazire MEMİŞ
-Nuray DİKYOL
-Songül MEMİŞ
-Şenay SELİZ
1/24 HİSSE
1/64 HİSSE
1/6 HİSSE
1/64 HİSSE
1/6 HİSSE
1/64 HİSSE
1/64 HİSSE
1/24 HİSSE
1/16 HİSSE
1/64 HİSSE
1/6 HİSSE
1/6 HİSSE
1/64 HİSSE
1/64 HİSSE
1/64 HİSSE
1/16 HİSSE
0 ADA 859 PARSEL TARLA 33.460,00 1.410,49 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/66 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Ahmet ISKIN
-Gülizar ÖĞÜNÇ Mirasçıları
(-Fatma Zehra DİNÇ)
(-Hüseyin AKTAŞ)
(-Hüseyin Avni ÖĞÜNÇ)
(-Murat AKTAŞ)
(-Mustafa ÖĞÜNÇ)
(-Gülsüm ISKIN Mirasçıları)
4/8 HİSSE
3/8 HİSSE
1/8 HİSSE
0 ADA 2450 PARSEL TARLA 1.240,00 18,49 m²Mülkiyet
243,26 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/67 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Soğucaksu Mevki -Erdal KAPUCU
Ümmühan TAHTAKIN Mirasçıları
(-Hatice MEÇİN)
(-Emine SARITAŞ)
(-Raziye MEÇİN)
(-Cennet TAHTAKIN)
(-Ali TAHTAKIN)
(-Sezai SARITAŞ)
(-Mustafa SARITAŞ)
(-Fatma SARITAŞ)
-İsmail SARITAŞ
-Nurettin SARITAŞ
4/24 HİSSE
4/24 HİSSE
3/24 HİSSE
3/24 HİSSE
0 ADA 908 PARSEL TARLA 33.000,00 2.001,39 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/68 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kavaklıpınar Mevki -Mustafa AKYAĞCI
-Mehmet AKYAĞCI
-Yusuf AKYAĞCI
-Fatime AKYAĞCI
1/4 HİSSE
1/4 HİSSE
1/4 HİSSE
1/4 HİSSE
0 ADA 2558 PARSEL TARLA 1.640,00 587,78 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/69 Denizli İli, Kale İlçesi, Kale Mah. Kavaklıpınar Mevki -Ali KÖKÇIKARAN
-Nuray SARAYDARLI Mirasçıları
143/1728 HİSSE
1585/1728 HİSSE
0 ADA 2574 PARSEL TARLA 17.280,00 18,06 m² Mülkiyet
1.372,95 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/70 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kuruköprü Mevki - Özcan KARIŞAN TAM 0 ADA 874 PARSEL TARLA 18.437,00 85,81 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/71 Denizli ili,Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Köyiçi mevki -Bayram ERŞAFAK TAM 140 ADA 1 PARSEL KARGİR EV VE BAHÇE 447,88 249,87 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/72 Denizli ili, Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Köyiçi Mevki -Ayşe YASIT
-Gülşen KAZANCIO
-Günay AÇIKGÖZ
-Hanife AÇIKGÖZ
-Muhammet AÇIKGÖZ
-Nahide KADE
-Necati AÇIKGÖZ
-Şeref AÇIKGÖZ
3/28 HİSSE
3/28 HİSSE
3/28 HİSSE
1/4 HİSSE
3/28 HİSSE
3/28 HİSSE
3/28 HİSSE
3/28 HİSSE
125 ADA 1 PARSEL TARLA 7.275,94 234,90 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/73 Denizli ili, Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Köyiçi Mevki -Ali DEVŞİNMİŞ TAM 133 ADA 3 PARSEL BAHÇE 930,79 28,68 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/74 Denizli ili, Kale ilçesi, Alanyurt Mah. Köyiçi Mevki -Hüseyin ERŞAFAK TAM 134 ADA 1 PARSEL KARGİR EV VE BAHÇE 771,62 366,79 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/75 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Mustafa ARACI
-Şefika ARACI
-Yaşar ARACI
TAM 0 ADA 2433 PARSEL BAĞ 2.860,00 14,59 m² Mülkiyet
394,91 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/76 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Mesut ÇEVRİMLİ TAM 0 ADA 2135 PARSEL TARLA 920,00 645,65 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/77 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Mesut ÇEVRİMLİ TAM 0 ADA 2103 PARSEL TARLA 7.370,00 178,30 m² İrtifak Elektrik Dağıtım tesisi
2018/78 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Mehmet MAYUK TAM 0 ADA 2116 PARSEL TARLA 12.910,00 36,24 m² Mülkiyet
1.944,09 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/79 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Ahmet Emre TOKSÖZ
-Çiler GÜCÜN
-Hürriyet Nevrah DAĞDEVİREN KUŞLU
-Nadir TOKSÖZ
-Nafiz DAĞDEVİREN
-Nesrin SELEK
-Nilgün ÇETİN
-Şebnem GÖKÇE
-Şehnaz TOKSÖZ
-Uğur Sinan TOKSÖZ
TAM 0 ADA 2265 PARSEL TARLA 6.640,00 12,25 m² Mülkiyet
735,31 m² İrtifak
Elektrik Dağıtım tesisi
2018/80 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Abdullah YANBAŞLI
-Fatma AKGÖL
-İbrahim YANBAŞLI
-Süleyman YANBAŞLI
TAM 0 ADA 2277 PARSEL TARLA 1.620,00 837,77 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/81 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Abdullah YANBAŞLI
-Fatma AKGÖL
-İbrahim YANBAŞLI
-Süleyman YANBAŞLI
TAM 0 ADA 2266 PARSEL SEBZE BAHÇESİ VE EV 780,00 183,13 m²İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/82 Denizli ili, Kale ilçesi, Özlüce Mah. Karadere Mevki -Ali GÜNGÖREN
-Ali ÜLTEMEK
-Arife ŞİPAL
-Durmuş ÜLTEMEK
-Ezet MALGİL
-Fatma DİDİKOĞLU
-Fatma SARITAŞ
-Hanım ÜLTEMEK
-Havana MALGİL
-Hayati GÜNGÖREN
-Hülya KONUKIZ
-İsmail GÜNGÖREN
-Mehmet ÜLTEMEK
-Mevlüt ÜLTEMEK
-Mihriban ACAROL
-Niyazi ÜLTEMEK
-Nuray ÖNÜR
-Nurcan MAYUK
-Nursel DİDİKO
-Şehriban ÖNÜR
TAM 149 ADA 46 PARSEL TARLA 5.005,26 195,57 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/83 Denizli ili, Kale ilçesi, Özlüce Mah. Kırbağ Mevki -Ali GÜNGÖREN
-Ali ÜLTEMEK
-Arife ŞİPAL
-Durmuş ÜLTEMEK
-Ezet MALGİL
-Fatma DİDİKOĞLU
-Fatma SARITAŞ
-Hanım ÜLTEMEK
-Havana MALGİL
-Hayati GÜNGÖREN
-Hülya KONUKIZ
-İsmail GÜNGÖREN
-Mehmet ÜLTEMEK
-Mevlüt ÜLTEMEK
-Mihriban ACAROL
-Niyazi ÜLTEMEK
-Nuray ÖNÜR
-Nurcan MAYUK
-Nursel DİDİKO
-Şehriban ÖNÜR
TAM 149 ADA 32 PARSEL TARLA VE BAĞ 2.928,69 1.121,41 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
2018/84 Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mah. Kızılcapınar Mevki -Güler ŞAHİN Mirasçıları
-Bekir HACIBEKİROĞLU
-Fatih Nuri ŞAHİN
-Halil ŞAHİN
-Hikmet ŞAHİN
-İsmail ŞAHİN
-Kübra HACIBEKİROĞLU
-Melahat APAYDIN
-Naciye HACIBEKİROĞLU
-Naciye ÖZGEDİK
-Nebahat ÖZSOY
-Raziye ŞAHİN
-Raziye ASUMAN YEŞİLÇÖLLÜ
-Ümmühan APAYDIN
-Yusuf ŞAHİN
TAM 0 ADA 2415 PARSEL BAĞ VE EV 2.110,00 650,36 m² İrtifak Elektrik Dağıtım Tesisi
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR