TEİAŞ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816829
Şehir : Konya / Akşehir
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 05.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/535 Esas
Tebligat Muhatabı
:
GÜLSÜM ÖTGÜR, FATMA ÖTGÜR, AHMET ÖTGÜR

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. AKŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2014/535

DAVALI : GÜLSÜM ÖTGÜR (Konya ili, Akşehir ilçesi, Çimendere Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, Ali ve Ayşe kızı, 01/07/1932 d.lu)

DAVALI : FATMA ÖTGÜR (Konya ili, Akşehir ilçesi, Çimendere Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, Ali ve Ayşe kızı, 01/05/1935 d.lu)

DAVALI : AHMET ÖTGÜR (Konya ili, Akşehir ilçesi, Çimendere Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, Ali ve Ayşe kızı, 08/05/1942 d.lu)

Yukarıda esas numarası yazılı, davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar; Gülsüm Ötgür, Fatma Ötgür, Ahmet Ötgür ve Arkadaşları aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel tesbiti ve Tescil) davasının, yapılan açık yargılamasında verilen karar gereğince; Davalılar Gülsüm Ötgür, Fatma Ötgür ve Ahmet Ötgür'ün, yapılan araştırmalara rağmen, tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden, adı geçen davalılara gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM: 1-Davanın kabulü ile; Dava konusu taşınmazlardan Konya ili Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi Güvertederesi Mevkii 128 Ada 5 Parsel sayılı 1.804,53 m² yüzölçümlü bahçe niteliğindeki taşınmazın fen bilirkişisi (kontrol mühendisi) Hakan Önat'ın 16/05/2017 tarihli tetkik raporuna ekli krokide sarı renkle boyalı ve işaretli (128 Ada 5 nolu parseli güney tarafından geçmekte olan) 354,82 m²'lik taşınmaz kısmında davacı kurum lehine daimi irtifak hakkı kurulmasına, 2-Dava konusu taşınmazlardan Konya ili Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi Güvertederesi Mevkii 128 Ada 5 Parsel sayılı 1.804,53 m² alanlı bahçe niteliğindeki taşınmazın üzerine daimi irtifak hakkı kurulan 354,82 m²'lik taşınmaz kısmının irtifak bedelinin 248,07 TL olduğunun tespitine, 3-Dava konusu taşınmazlardan Konya ili Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi Elmalıdere Mevkii 119 Ada 13 Parsel sayılı 3.953,08 m² yüzölçümlü bahçe niteliğindeki taşınmazın fen bilirkişisi (kontrol mühendisi) Hakan Önat'ın 16/05/2017 tarihli tetkik raporuna ekli krokide sarı renkle boyalı ve işaretli (119 Ada 13 Parselin güney tarafından geçmekte olan) 1.294,09 m²'lik taşınmaz kısmında davacı kurum lehine daimi irtifak hakkı kurulmasına, 4-Dava konusu taşınmazlardan Konya ili Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi Elmalıdere Mevkii 119 Ada 13 Parsel sayılı 3.953,08 m² yüzölçümlü bahçe niteliğindeki taşınmazın üzerinde daimi irtifak hakkı kurulan 1.294,09 m²'lik taşınmaz kısmının irtifak bedelinin 1.808,98 TL olduğunun tespitine, 5-Dava konusu taşınmazlardan Konya ili Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi Elmalıdere Mevkii 119 Ada 36 Parsel sayılı 258,61 m² yüzölçümlü bahçe niteliğindeki taşınmazın fen bilirkişisi (kontrol mühendisi) Hakan Önat'ın 16/05/2017 tarihli teknik raporuna ekli krokide sarı renkle boyalı ve işaretli (119 Ada 36 Parselin kuzey tarafından geçmekte olan) 18,55 m²'lik taşınmaz kısmında davacı kurum lehine daimi irtifak hakkı kurulmasına, 6-Dava konusu taşınmazlardan Konya ili Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi Elmalıdere Mevkii 119 Ada 36 Parsel sayılı 258,61 m² yüzölçümlü bahçe niteliğindeki taşınmazın üzerinde daimi irtifak hakkı kurulan 18,55 m²'lik taşınmaz kısmının irtifak bedelinin 12,96 TL olduğunun tespitine, 7-Toplam kamulaştırma irtifak bedeli olan (128 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazdaki irtifak bedeli 248,07 TL, 119 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazdaki irtifak bedeli 1.808,98 TL, 119 ada 36 Parsel sayılı taşınmazdaki irtifak bedeli 12,96 TL olmak üzere) 2.070,01 TL'ye dava tarihi olan 18/12/2014 tarihinden 4 ay sonrası olan 19/04/2015 tarihinden başlayarak mahkememiz bugünkü karar tarihine kadar Kamulaştırma Kanunu Md. 10/9 gereğince işletilmesi gerekli yasal faiz miktarının 555,33 TL olduğunun tespitine, 8-Gerekçeli kararın ve fen bilirkişisinin teknik raporu ile raporun ekli olan krokinin Akşehir Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine, (Fen bilirkişisi teknik raporu ile raporun eki olan krokinin kararın eki sayılmasına), 9-Davalılar adına davacı idarece bankaya yatırılarak depo edilen toplam 2.625,34 TL miktarlı paranın kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin 656,33 TL'sinin davalılardan Fatma Ötgür'e (TC:54*******20) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Gülsüm Ötgür'e (TC:16*******00) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Fatma Ötgür'e (TC:16*******64) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Ahmet Ötgür'e (TC:16*******38) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Muharrem Ötgür'e (TC:54*******82) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Mustafa Ötgür'e (TC:54*******46) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Fatma Savaş'a (TC:53*******12) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Sultan Ötgün'e (TC:52*******80) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Mehmet Ötgür'e (TC:54*******00) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Ayşe Savaş'a (TC:53*******90) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Hatice Ak'a (TC:14*******42) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Emine Köksal'a (TC:52*******54) ödenmesi, 164,08 TL'sinin davalılardan Gülsüm Örs'e (TC:53*******16) ödenmesi için Kamulaştırma (İrtifak) Bedelinin faizle birlikte depo edildiği ilgili Ziraat Bankası Şubesine yazı yazılmasına, 10-Eksik olan 10,70 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, 11- Davacı idarenin yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve davacı yararına ücret-i vekalet taktirine yer olmadığına, 12-Davacı tarafça yatırılan gider avansından bakiye kısmın karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda kesin (istinaf yolu kapalı) olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.11/04/2018 TASHİH ŞERHİ Her ne kadar Mahkememizin 11/04/2018 tarihli duruşmasının kısa kararında "Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda kesin (istinaf yolu kapalı) olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." denilmiş ise de, maddi hata yapıldığı anlaşıldığından; 11/04/2018 tarihli celsenin son paragrafının: "Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda tescil yönünden kesin, bedel yönünden kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliyesi Başkanlığı nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." denilmek suretiyle tashihen düzeltilmesine karar verildi.10/05/2018" İş bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalılara gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.23/05/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR