AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00814757
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 31.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
GEBECELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2017/619
Tebligat Konusu
:
Afyonkarahisar İli, Merkez, Gebeceler Belediyesi, 29 pafta, 6896 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın 174,66 m2'lik yüz ölçümlü taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
İBRAHİM ANAGÖR

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
AFYONKARAHİSAR ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/619

DAVACI : GEBECELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: Av. GÖNÜL AR GÜNGÖR
DAVALI : 1-İBRAHİM ANAGÖR
DAVA : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
DAVA TARİHİ : 26/07/2017
Davacı İdare vekili tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın İdare adına tescili davası açılmış olmakla;
Afyonkarahisar İli, Merkez, Gebeceler Belediyesi, 29 pafta, 6896 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın 174,66 m2'lik yüz ölçümlü taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
a) İlgililerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat ve ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı davacı idare aleyhine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
b) İlgililerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan İdare adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Vakıfbank Afyonkarahisar Şubesi hesabına yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
d) İlgililerin davayı takip edip gelmediği veya delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği ilan olunur. 24/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR