ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00812778
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : CELEPKÖY MAH. / ÇATALCA
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 27.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
CUMHURİYET 27.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/262 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2018/262 Esas

Davacı , İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , BAHTİYAR GÜMÜŞ, HASAN KÜÇÜKGÜNDÜZ, HATİCE ERTAN, MELAHAT SEZER, MÜZEYYEN GÜREL, NACİYE KESİCİ, NAİL BÜYÜKERKEN, NAİM BÜYÜKERKEN, NEBİYE KÜÇÜKGÜNDÜZ, NİLGÜN TEPE, NİLÜFER AVCILAR, NURGÜL KURUN, ÖZGÜR KÜÇÜKGÜNDÜZ, ÖZLEM PİŞKİNER, SÜMER DEMİRDAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/262 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2010 İski Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca ilçesi, Celepköy Mahallesi 102 parsel sayılıtaşınmazların tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı:İstanbul ili Çatalca ilçesi Celepköy Mahallesi 102 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,
2- Taşınmaz maliki (davalı) NEBİYE KÜÇÜKGÜNDÜZ
Taşınmaz maliki (davalı) BAHTİYAR GÜMÜŞ
Taşınmaz maliki (davalı) NİLGÜN TEPE
Taşınmaz maliki (davalı) NACİYE KESİCİ
Taşınmaz maliki (davalı) HASAN KÜÇÜKGÜNDÜZ
Taşınmaz maliki (davalı) HATİCE ERTAN
Taşınmaz maliki (davalı) MÜZEYYEN GÜREL
Taşınmaz maliki (davalı) MELAHAT SEZER
Taşınmaz maliki (davalı) NAİM BÜYÜKEREN
Taşınmaz maliki (davalı) NAİL BÜYÜKEREN
Taşınmaz maliki (davalı) NURGÜL KURUN
Taşınmaz maliki (davalı) SÜMER DEMİRDAĞ
Taşınmaz maliki (davalı) NİLÜFER AVCILAR
Taşınmaz maliki (davalı) ÖZLEMPİŞKİNER
Taşınmaz maliki (davalı)ÖZGÜR KÜÇÜKGÜNDÜZ
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltimdavası açabilirler,
5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.
7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ 'ne yatırılacaktır.
8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,
Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.22/05/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR