KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespit ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/198 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Cemile MENTEŞ ve diğerleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/198 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Konya ili, Meram ilçesi, Çarıklar Mah.
Mevkii :
Ada : 38924
Parsel No : 24
Vasfı : tarla
Yüzölçümü : 2090,83 m2
Malikin Adı ve Soyadı : Cemile MENTEŞ ve diğerleri
Kamulaştırmayı Yapanİdarenin Adı : Karayolları Genel Müdürlüğü
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, ada parsel numarası ve maliki yazılı taşınmazın 2942 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açmadığı taktirde işlemin kesinleşeceği,
b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Konya Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,
c-) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilgililere ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR