ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Basit tasfiyede alacaklıları davet ilanı

ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850992
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 13.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEŞ 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2012/49 Ort. Gid. Satış
Tebligat Muhatabı
:
İlgililer

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
(TASFİYE MEMURLUĞU)

Sayı :2012/49 Ort. Gid. Satış

Adana 2. Sulh Hukuk Tereke Hakimliği
ESAS NO :2011/72
KARAR NO : 2012/58
TEREKE HAKİMLİĞİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
MURİSİNADI SOYADI : FETİ PARLAK-********** TC NO
ÖLÜM TARİHİ : 20/07/2004
TASFİYE TARİHİ : 13/06/2012
Yukarıda adı yazılı Müteveffa FETİ PARLAK'ın Tasfiye Memurluğumuzca yapılan yazışmalar sonucunda Adana ili Yüreğirilçesi, Cumhuriyet Mah.9240 ada, 10 parsel ve Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mah. 11650 ada, eski 3 yeni 6 parsel sayılı taşınmazlarının bulunduğu bir kısım taşınmazlarının Adana 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/90 E.2013/679 K. Ve Adana 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/123 E.sayılı dosyalarından Kamulaştırılmalarına karar verildiği adına kayıtlı 01 FT 233 plaka sayılı 1977 model FİAT marka tanker'in 19/12/2014 tarihinde hurdaya ayrılarak kaydının silindiği müteveffa FETİ PARLAK'ın terekesinden elde edilen VADELİ hesaba alınan 07/08/2018 tarih itibariyle 91.995,00..-TL.bakiyesi bildirilen hesap ile ;Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mah. 11650 ada, Eski 3 yeni 6 parsel sayılı taşınmazın satışından elde edilen hesaba alınan 301.100,00.-TL. Toplamı: VADELİ hesap açıldığı, müteveffa Feti Parlak'a ait başkaca menkul, gayrimenkul mal varlığının, TL ve DÖVİZ cinsinden parasının tespit edilemediği, elde edilen paralardan öncelikle tasfiye işlemleri için yapılan masraflar, aynından doğan vergileri çıkarıldıktan sonrakalan paranın paylaştırılmasında basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların 30'ar gün ara ile yayımlanacak ilk ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını dayanağı belgeleri ile birlikte memurluğumuza bildirmeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin masrafını peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra İflas Kanununun 218 maddesi gereğince ilan olunur.08/08/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR