MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Basit tasfiye ve iflasın açılması ile duruşma gününün ilanı

MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996939
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 Tereke Satış
Tebligat Konusu
:
Müteveffa Bülent Çakan'ın terekesinin tesbiti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
25.06.2019 10:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2019/1 Tereke Satış

BASİT TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

MustafaKemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/1325-e ve 2018/1104-K sayılı ilamı ile 35554107516 Tc.kimlik numarasında kayıtlı Müteveffa Bülent Çakan'ın mirasının en yakın mirasçılarının tamamı tarafından red olması sebebiyle TMK 612 Maddesi gereğince Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.
İflasın basit tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olup iflas 27/11/2018 tarihinde açılmıştır.
1-Muris Bülent Çakan'dan alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde hak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde Mustafakemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri delillerini (senet, defter vs.) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2- Muris Bülent Çakan' a borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını göstermeleri, aksi halin İİK.nun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Muris Bülent Çakan'ın mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde Satış Memurluğu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse geçerli mazeretleri olmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 25/06/2019 Tarihinde saat 10:00 Da Mustafakemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ilk alacaklılar toplantısının yapılmasına, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda Muris Bülent Çakan İle müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 14/05/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR