İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Basit tasfiye usulü ile tasfiyeye başlanmasına ilişkin tebliğ

İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034697
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 03.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1 Tereke
Tebligat Konusu
:
Müteveffa: Yusuf Yıldız
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1 Tereke
BASİT İFLAS USULÜ İLE TASFİYEYE BAŞLANMASI İLANI

Mahkememiz dosyasında verilen 08.01.2018 tarihli tensip zaptında 13.02.2015 tarihinde vefat eden ve mirası en yakın mirasçıları tarafından reddedildiği İstanbul Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi 2015/195 E.-2015/229 K. sayılı, 23.03.2015 tarihli kararı ile tespit ve tescil edilen, Tercan 14.10.1951 doğumlu, Temur ve Pamuk’tan olma, Erzincan ili, Tercan İlçesi, Balyayla Mahallesi/Köyü, Cilt No: 71 Hane No: 16’da nüfusa kayıtlı 34198410426 T.C. kimlik nolu müteveffa Yusuf Yıldız’ın mirasının en yakın mirasçılarınca reddedilmesi sebebiyle müteveffanın terekesinin T.M.K.’nin 612. Maddesi ve İ.İ. K.’nin 180, 208 vd.ve 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine ve İstanbul Barosu avukatlarından Av. Ezgi Çakar’ın tasfiye memuru atanmasına karar verilmiş olduğundan;

Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K. m.218’e göre ilandan itibaren BİR AY içinde İstanbul Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2018/1 Tereke sayılı dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerinin (senet, defter, hülasası vs.) asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

Aksine davranış cezai sorumluluğu gerektirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık süre içinde kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,
Müteveffanın mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların, üzerindeki hakları mahfuz kalmak kaydıyla, ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine veya tasfiye memuruna tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları, T.M.K’nın 612, İ.İ.K.’nın 166, 180, 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 01/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR