KIZILCAHAMAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Basit tasfiye usulü ile tasfiyeye başlanmasına ilişkin ilan tebliği

KIZILCAHAMAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927698
Şehir : Ankara / Kızılcahamam
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/10 Tereke
Tebligat Konusu
:
Müteveffa Hasan BAŞBUĞA
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
KIZILCAHAMAM
SULH HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2018/10 Tereke

BASİT TASFİYE USULÜ İLE TASFİYEYE BAŞLANMASI İLANI

Mahkememiz dosyasından verilen karar ile 30/05/2017 tarihinde vefat eden,Ali ve Fatma'dan olma 21/10/1946 doğumlu, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Hıdırlar Mah. Nufusuna kayıtlı, 13480187338 TC. Kimlik nolu Müteveffa Hasan BAŞBUĞA'nın mirasının en yakın mirasçılarınca reddedilmesi sebebiyle, Müteveffanın terekesinin T.M.K.’nun 612. ve İ.İ.K.’nun 218. maddesi gereğince basit iflas usulüyle tasfiyesine ve İcra Müdürü Fahri ALDIBAŞ'ın tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiş olduğundan;
Müteveffadan alacaklı olanlarla, Müteveffanın malvarlığı üzerinde istihkak iddiasında bulunanların işbu ilandan itibaren bir ay içinde mahkeme dosyamıza yazılı olarak müracaat etmeleri,
Müteveffaya borçlu olanların da bir aylık süre içinde kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,
Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların, üzerindeki hakları mahfuz kalmak kaydıyla, ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine veya tasfiye memuruna tevdi etmeleri, aksi takdirde kabul edilebilir mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
T.M.K.’nun 612., İ.İ.K’nun 166.,180.,218. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR