İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Arsa paylarının düzeltilmesi davası duruşma günü tebliği

İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181816
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/597 Esas
Tebligat Muhatabı
:
FERHAN DAMLA
Duruşma Tarihi
:
17.09.2020 10:05

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/597 Esas

İLGİLİ KİŞİ : Mehmet Rıza ve Hidayet'ten olma

Davalı FERHAN DAMLA
Doğum Yeri : 09/12/1931-Adapazarı
Davacı Selen Namur vekili tarafından Birkısım Davalılar Bedii Yücelener, Selma Nadide Yücelener ile Davalılar Ayşe Esra Özkenel, Başak Torum Eroğlu, Berç Haçik Askaser, Çiğdem Tiftikçi, Ferhan Damla, Gökalp Bayrak, Haldun Nasuhi Öğüt, Kübra Cıngıllıoğlu, Nezahat Damla, Osman Torum ve Sait Santur aleyhinde açılan Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi, 382 ada, 147 parselde kain ve 10089 yevmiye, 351 sahife no'sunda tapuya kayıtlı bulunan 744 metrekare alanlı arsa üzerinde inşa edilmiş olan, dört katlı on iki daireli behçeli kargir apartmanın 8/128 arsa arsa 44 metrekare alanlı taşınmazdaki arsa paylarının yanlış hesaplanarak tapuya tescil edildiğini, yapılacak bilirkişi incelemesine kadar arsa paylarına esas olacak verilerin ve delillerin ortadan kalkmasının önlenmesi amacı ile mevcut binanın yıkılmasını önleyici tedbir kararı verilmesi talepli açmış olduğu davada; dosyada mevcut bilirkişi raporunda '' davaya konu gayrimenkulün kat irtifakı kuruludğu tarihteki mevcut arsa paylarının hakkaniyet kurllarına uygun olmadığı, bu nedenle yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşüne varıldığı, taşınmazın, rapordaki açıklamalar ile değerlendirme tarihi 29/08/1966 itibariyle yeni arsa paylarının hesaplandığı...''nın sonuç olarak mütalaa edilmiştir.
Bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir davetiyenin mahkememizce UYAP üzerindeki kayıtlı adresinize adresten taşınılmış olması gerekçesi ile tebliğ edilemediğive adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilen Davalılardan Ferhan Damla'ya dosyada mevcut bilirkişi raporuna iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 281. Maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz edilmediği takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ve duruşma gününün 17/09/2020 saat:10:05 olduğu hususu ihtar edilmiş olmakla, duruşmada hazır bulunmanız aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve bilirkişi raporununduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/06/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR