İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Alacaklıların 1. toplantıya davet ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00797146
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 02.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/4 ES.
Tebligat Konusu
:
MÜFLİS : ATILIM KABLO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
Örnek No.:35

İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2018/4 ES.

İSTANBUL 3.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'nden;
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR

MÜFLİS : ATILIM KABLO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' Istanbul Ticaret Sicil No :262789/0 Vergi No: **********
A D R E S İ : Emekyemez Mahallesi Okçumusa Cad. No:34 Kat.5,Beyoğlu/İST.
KARARI : İstanbul 18 Asliye Ticaret Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve
2014/431 Esas Sayılı ilamı
l. ALACAKLILAR TOPLANTISI YER- GÜN ve SAAT: 31/05/2018 perşembe günü
saat:11,00' de İstanbul Adliye sarayı (Çağlayan) 3.İflas Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarda belirtilen gün ve saatte İstanbul
Adliye sarayı (Çağlayan) 3.İflas Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde ilk toplantı yapılacağı,alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri
veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c-Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında
bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi
halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî
hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur. 27/04/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR