ANKARA 27. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Alacak davası duruşma gününün ilanen tebliği

ANKARA 27. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076927
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Tebligat Muhatabı
:
MUSTAFA ERDOĞAN
Duruşma Tarihi
:
16.01.2020 10:25

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
27. İŞ MAHKEMESİ
Sayı :2016/432 Esas

Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ile Davalı MUSTAFA ERDOĞAN arasında mahkememizde görülen Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;
ADRESİ MEÇHUL DAVALI: MUSTAFA ERDOĞAN, Yayla Mah. 1422 Sk. 23/4 Keçiören / ANKARA
Davacı vekili Av. Emrah Acar, Kurum sigortalısı 3400015225143 sigorta sicil numaralı Adnan Çakır'ın 4.4120.01.011137669 sicil sayılı Mustafa Erdoğan'a ait iş yerinde 27/01/2007 tarihinde maruz kaldığı iş kazası sonucu yaralanmış ve sürekli iş göremez hale geldiğini, kazalandırıcı sigorta olayı nedeniyle Mustafa Erdoğan'a sürekli tedavi gideri yapıldığını, sigortalının maruz kaldığı olay hakkında Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 03/05/2011 tarih 2011/96 sayılı raporunda da meydana gelen kazanın iş kazası olduğunun tespit edildiğini, söz konusu kaza ile ilgili kurumca yapılan ödemelere ilişkin olarak sorumlu işveren hakkında 10. Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/670 Esas ve Ankara 11. İş Mahkemesinin 2010/1848 Esas sayılı davaların açıldığını beyanla, 20/08/2014 TARİHLİ DAVA DİLEKÇESİNDE; "SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda anlatılan ve Sayın Mahkemecc resen gözetilecek sebeplerle; Kusur ve miktar yönünden “fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla” sigortalıya kurumca ödenen 12.874,62 TL peşin sermaye değerli gelirin gelir bağlama onay tarihi olan 14.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilinin gerekmesine karşın, alacağımızın “belirsiz alacak” olması sebebi ile Usul kanunumuzun 107. Md. uyarınca yargılamanın ilerleyen aşamasında alacağımız belirli hale geldiğinde talebimizi yükseltmek üzere şimdilik 10.000 TL kurum zararının davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, Her türlü yargılama gideri ile ücreti vekaletin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar vermesini mahkemeden saygılarımızla arz ve talep ederiz." talep edildiği,
31/05/2018 TARİHLİ DURUŞMADA DOSYA KUSUR HESABI İÇİN BİLİRKİŞİ HEYETİNE TEVDİ EDİLMİŞ OLUP 12/09/2018 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA; "SONUÇ: Konu hakkında tespit edilen hususlara Raporun II. Bölümünde, tespit edilen hususların değerlendirilmesine ise Raporun III. Bölümünde yer verilmiştir. Buna göre; Raporun III. Bölümünde açıklanmış olan nedenler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında;
1. Kazalı işçi Adnan ÇAKIR’ın; İskele üzerindeki kalasların sağlamlığını ve uygunluğunu kontrol etmeden/ kontrolünü talep etmeden güvensiz metotlarla çalışmaya başlaması, baret-emniyet kemeri vb. koruyucular olmadan/talep etmeden çalışarak oluşabilecek riskleri göz ardı etmesi, dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak şahsi güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle % 20 (yüzde yirmi) oranında kusurlu olduğu,
2. Davalı işveren Mustafa ERDOĞAN’ın; işin yetkili teknik eleman denetim, gözetim ve sorumluluğunda sağlık ve güvenlik planı hazırlanarak yapılmaması, iskelenin yetkilisi tarafından standartlara göre kurulmamış olması, iskelede kullanılan kalasların sağlamlığı ile iskelenin uygunluğunun kullanımı öncesinde kontrol edilmemesi, kişisel koruyucu olarak verilen baret, emniyet kemeri vb. malzemelerin verilerek kullanımının sağlanmaması, söz konusu kemerlerin bağlanabileceği uygun bağlantı düzeneklerinin (yaşam hatları, ankraj noktaları vb.) tesis edilmemesi, yüksekte yapılan çalışmalarda düşme tehlikesine karşı oluşabilecek riskler ve alınması gerekli tedbirler konusunda emniyetsiz çalışma usul ve esaslarının engellenmemesi, iş güvenliği bilincini oluşturacak şekilde eğitimlerin verilmemesi, tüm bu hususlarda hazırlanacak risk analizi ve talimatlarla çalışanların bilgilendirilmemesi, emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılmaması, işyerinde etkin bir gözetim ve denetim sistemi tesis edilmeyecek işin yürütümünün çalışanın inisiyatifine bırakılması sebebiyle % 80 (yüzde seksen) oranında|
3. Dosya kapsamına alınan 24.11.2012 tarihli Bilirkişi Raporu ile ÇSGB İnceleme raporlarındaki kusur oranlarının olayın oluş şekline uygun olması sebebiyle katıldığımızı, yönünde sonuç ve kanaate varıldığını belirtir raporumuzdur. Takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere saygıyla arz ederiz. Denilerek davanın duruşması 04/10/2018 tarihine bırakılmıştır.
04/10/2018 TARİHLİ DURUŞMADA DOSYA HESAP İNCELEMESİ İÇİN BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLMİŞ OLUP 22/01/2019 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA; "SONUÇ:İş kazası nedeniyle davacı kurum 12.731,85 TL iş göremezlik geliri, 142,77 TL sosyal yardım zammı olmak üzere toplam 12.874,62 TL ilk peşin sermaye değerli zarara uğramıştır. Bu zararın oluşumunda davalı işveren %80 oranında kusurlu olduğundan davalının sorumluluğu 12.731,85 X 0,80 = 10.299,69 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutara bağlanan gelirin onay tarihi olan 14.02.2012 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekmektedir.
Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere davacı kurum sigortalısı Adnan Çakırcın maruz kaldığı iş kazası nedeniyle davacının uğradığı 12.874,62 TL ilk peşin sermaye değerli zararın 1.299,69 TL'lik kısmından davalı işveren Mustafa Erdoğan sorumlu olup, bu miktara gelirin onay tarihi olan 14.02.2012 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekmektedir. Keyfiyet Sayın Hâkimliğin takdirlerine saygı ile arz olunur. Denilerek davanın duruşması 29/01/2019 tarihine bırakılmıştır.
29/01/2019 tarihli duruşmada raporlar tebliğe çıkmış ve duruşma 18/04/2019 tarihine bırakılmıştır.
18/04/2019 tarihli duruşma öncesi davacı vekili Islah dilekçesini mahkemeye sunarak 10.000,00 TL olan dava miktarını 10.299,69 TL'ye yükseltmiş ve mahkeme duruşmayı 15/10/2019 tarihine ertelemiştir.
Duruşma Günü: 16/01/2020 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, kusurraporu, hesap raporu ve ıslah dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR