KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede alacaklılara davet duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788790
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 18.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ AKİT 20.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013/14 İflas
Tebligat Konusu
:
Koncam Kristal Can Sanayi Ve Tic. A.Ş, Efegil Kristal Cam İmalat Ve Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacak sahipleri
Toplantı Tarihi
:
21.05.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2013/14 İFLAS
ADİ TASFİYE İLANI

Müflisin adı soyadı ve adresi : 1- Koncam Kristal Can Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil No : 18915 VERGİ NO **********
Afyon Karayolu 25 Km Bağrıkurt Mevki Selçuklu/KONYA
Müflisin adı soyadı ve adresi : 2- Efegil Kristal Cam İmalat Ve Paz. San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Karayolu Bağlıkurt Mevkii 25. KmSelçuklu / KONYA Vergi No: **********, Ticaret Sicil No:19811
Konya 1. inci Ticaret Mahkemesinin 2007/674 esas ve 2008/560 sayılı dosyasından 26.11.2008 tarih ve saat:11:45'de iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflisler hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde KONYA 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 Müflis HER ŞİRKET İÇİN için 21.05.2018 günü 1 nolu müflis için saat 14.00-14.30- 2 nolu müflis için saat:14.40-15.10 de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde
miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR