BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede 1. alacaklılar toplantı ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00790740
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 20.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/5 İFLAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
2018/5 İFLAS
ADİ TASFİYEDE 1. ALACAKLILAR TOPLANTI İLANI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/560 Esas sayılı dosyasından 15/03/2018 tarih, saat 11:11 itibari ile Organgazi Mah.1650 Sk. No: 2 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Tİcaret Sicil Müdürlüğü'nün 29831-0 Ticaret Sicil numaralı VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ 'nin iflasına karar verilmekle tasfiyenin Adi Tasfiye Usulü ile icrası tensip kılınmış olduğundan:
1- Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde Bakirköy 1. İcra ve İflas Dairesi'ne yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,(pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için bu müddet uzatılabilir.)
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336. maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 08/06/2018 günü saat 14:00 da ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 18/04/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR