ESKİŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflas duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00797627
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 05.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 04.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1 İFLAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
08.06.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR 30/04/2018

2. İCRA DAİRESİ
2018/1 İFLAS
ADİ TASFİYE İLANI- ESKİŞEHİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN


MÜFLİS'İN Hüviyeti ve ikameti : KIRÇILLAR İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 5570182918Vergi Nolu,
Emek Mh. Ertaş Cd.No: 114/A Merkez / ESKİŞEHİR
İflasın açıldığı Tarih :07/02/2018 tarih ve saat:11:15
Dosya numarası : 2018/1 İflas
Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 07/02/2018 tarih ve 2016/380 Esas sayılı yazıları ile 07/02/2018 günü saat 11:15'de iflasının açılmasına karar verilen ********** vergi numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı bulunan müflis hakkındaki tasfiyenin adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan ,
-Müflisten alacaklı olanlarla, taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren 1 ay* içerisinde iflas dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, defter, hülasası vesaire ) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
-Müflise borçlu olanların aynı gün içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halin İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak kaydı ile bunları aynı süre içerisinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleritevdi etmemeleri durumunda bu hususta geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları ,
-08/06/2018 günü saat 14:00 'de Eskişehir Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Kalem odasındailk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekili göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.
(*) Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR