ADANA 7. AİLE MAHKEMESİ

Adana 7. Aile Mahkemesinden ilanen tebligat

ADANA 7. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00632185
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 10.07.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/294 Esas
Tebligat Muhatabı
:
DİLAY ÖZGENTÜRK

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ADANA 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas no : 2015/294

Karar no: 2017/278

Davacı ZAFER ÖZGENTÜRKtarafından, davalı DİLAY ÖZGENTÜRK aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar , davalı DİLAY ÖZGENTÜRK'ün bilinen adresine tebliğe çıkarılmış olup, tebliğatın bila ikmal iade edildiği vetüm araştırmalara rağmen adresibulunmadığından mahkememiz kararınınilanen tebliğ edilmesinekarar verilmiş olmakla ;
1-Davanın KABULÜile Adana ili, ******ilçesi, ****** Mah/Köyü, C:*, H:**'de nüfusa kayıtlı, ****** ve *******'dan olma, ***** **/**/****d.lu (TC 2*********2 ) ZAFER ÖZGENTÜRK ile aynı nüfusa kayıtlı ***** ve ******'den olma, S*****ğ **/**/****d.lu (TC 2*********6 ) DİLAY ÖZGENTÜRK'ün TMK 161. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-15.000 TL manevi tazminatın davalı kadından tahsili ile davacı erkeğe ödenmesine,

3-Alınması gereken 31,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 27,70TL harcın mahsubu ile bakiye3,70 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 3.747,14 TL yargılama gideri ile davacı davasını bir vekille takip ettiğinden karar tarihindeki A.A.Ü.T ne göre 1.980,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6-Karar kesinleştiğinde fazla gider avansının HMK 333 maddesi gereğince ilgili tarafa iadesine ,
İş bu gerekçeli kararın, tebliğinden itibaren taraflarca 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunun 345 maddesi gereği iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğine, istinaf merciinin İstinaf ilgili dairesi olduğuna, istinaf başvurusunun hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerinin karşılanması şartıyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine yada bu sıfatla görev yapan mahkemeye yapılabileceğine dairdavacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/04/2017
Yukarda yazılı karar *****ve ****** kızı, ******** **/**/****d.lu DİLAY ÖZGENTÜRK'e ilanen tebliğ olunur.25/05/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR